Verkkomateriaaleja opetukseen

Verkkomateriaaleja suomen kielen, yhteiskuntatiedon ja ammattisanojen opiskeluun.

Opetushallituksen tuottamia verkkomateriaaleja

Kotisuomessa.fi-verkkopalvelu
Kotisuomessa.fi on verkkopalvelu, jonka avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieleen ja kulttuuriin sekä työelämään liittyviä asioita. Lisäksi palvelusta löytyy aineistoa myös maahanmuuttajien ruotsin kielen opiskeluun.

Arkipäivän suomea maahanmuuttajille
Täma oppimateriaali on suunnattu maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen. Siitä on kaksi versiota:
Suppeampaan verkkomateriaaliin on koottu neljän suomalaisen videohaastatteluja eri aihepiireistä. Videot on myös litteroitu tekstimuotoon.

Luki-Luukas
Materiaali on suunnattu lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista kärsiville oppijoille. Aiheina ovat ratsastaminen, jääkiekko, hylkeet ja luomuviljely.

Suomea, ole hyvä!
Kurssit pohjautuvat samannimisiin suomen kielen oppikirjoihin ja koostuvat harjoituksista ja kielitieto-osuuksista. Harjoitusten vaikeusaste on alkeistasolta keskitasolle.

Ymmärrä suomea
Tekstejä ja tehtäviä eri aihepiireistä.

Sanapaja - monikielinen koulusanasto
Sanapaja on palvelu, joka tukee opiskelua suomen kielellä. Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä. Sanapaja ei ole valmis tuote, vaan kasvaa vähitellen uusilla sanoilla ja käsitteillä sekä niiden käännöksillä.

Opiskelutaitoja parantava kurssi lukiossa opiskeleville maahanmuuttajille
Opiskelutaitoja parantavalla kurssilla kehitetään mm. tekstinlukutaitoa ja lisätään sanavarastoa.

Suomen- ja englanninkieliset oppimisaihiot ammatillisissa tiloissa:

autotalli
kampaamo
maitotila
potilashuone
ravintola
supermarket
toimisto

Yhdessä oppimaan
Opas monikulttuurisen kulttuuriperinnön opettamiseen

Maailman tärkein
Noin 80 valokuvaa ja tietokanta kertovat Suomessa ja Väli-Amerikassa elävien eri etnisten ryhmien lapsista ja nuorista.

Matematiikan sanastoja eri kieliin (pdf)

suomi–kurdi–suomi
suomi–persia–suomi
suomi–venäjä–suomi
suomi–englanti–suomi
suomi–arabia–suomi
suomi–albania–suomi
suomi–somali–suomi

Biologia, historia, maantieto -sanastot eri kieliin (pdf)

suomi–englanti
suomi–somali
suomi–albania
suomi–arabia
suomi–persia
suomi–kiina
suomi–kroaatti
suomi–kurdi
suomi–venäjä
suomi–vietnam

Vaatetusalan sanasto, suomi-venäjä

Ompelukoneen käyttökoulutus maahanmuuttajille
Materiaalin kohderyhmänä ovat jonkin verran suomenkieltä puhuvat maahanmuuttajat, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet ompelukoneita.

Suomea aihealueittain

Muiden tahojen tuottamia verkkomateriaaleja

LuKi-polku luku- ja kirjoitustaidon tehtäväkirja
LuKi-polku on luku- ja kirjoitustaidon tehtäväkirja, joka on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille. Kirjan tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita suomen kielen kirjaimiin runsaiden tehtävien parissa sekä opettaa kirjoittamaan ja lukemaan tavuja, sano- ja ja lauseita.

Kiitäjät kotopolulla
Oppimateriaali nopeasti eteneville suomen kielen opiskelijoille. Materiaali on suunnattu kaikille suomea toisena kielenä opiskeleville aikuisille. Kiitäjien tehtävät ovat taitotasoille A1.2 - B1.2. Julkaisija: Eiran aikuislukio.

Ainesta on
Ainesta on-materiaali on tehty Eiran aikuislukion maahanmuuttajien reaaliaineiden opetuksen tueksi. Materiaali on vapaasti muokattavissa ja jaettavissa. Julkaisija: Eiran aikuislukio.

Ahaa! Avaimia monikulttuurisuuteen
Materiaali on tarkoitettu maahanmuuton psykososiaalisten ja terveydellisten ulottuvuuksien opiskeluun oppilaitoksissa, yliopistoissa ja eri tahojen täydennyskoulutuksessa.

Infopankki
Tietoa maahamuuttajille suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista. Palvelua tuotetaan useilla eri kielellä. Aiheina mm. lupa-asiat, asuminen, suomen kieli sekä kulttuuri ja vapaa-aika.

Kirjoituskurssi. Tietoa erilaisista tekstityypeistä ja muutamia esimerkkitekstejä
Julkaisija: Jyväskylän yliopisto

MAI
Tekstejä, tehtäviä, kuvia ja sanastoa erityisesti ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijoita varten. Sivusto sopii suomen kielen, yhteiskunnallisten, ammatinvalinnan ja elämänhallinnan valmiuksien oppimateriaaliksi luokkatilanteessa tai muuten ohjatusti. Julkaisija: Tampereen kaupunki.

Miten karhu menetti häntänsä
Rullattava kuvakertomus on sarjakuvan ja elokuvan välimuoto. Se yhdistää kuvaa, ääntä ja linkkejä lisätietoon tai tarinan sivujuoniin. Nyt julkaistua rullattavaa kuvakertomusta voi käyttää kuvakirjana, äänisatuna, sarjakuvana, oheis- ja opetusmateriaalina kuntoutuksessa, opetuksessa sekä omaehtoisessa itsenä kehittämisessä. Tarinaa voi kuunnella joko yleiskielellä tai selkokielellä, jolloin se palvelee käyttäjäryhmiä, joilla on vaikeuksia ymmärtämisessä tai kommunikoinnissa. Tuotanto: Kehitysvammaliitto

Opomateriaalia selkosuomeksi (pdf)
Selkosuomeksi kirjoitettu materiaali esittelee eri ammatteja. Mukana on myös Hitsaussanasto (pdf).
Julkaisija: Helsingin yliopisto / Amma -projekti.

Suomen kielen kurssit – Finnish Courses
Palvelu kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen alueet. Palvelu toimii suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, sitä ylläpitää Helsingin kaupunki.
Tuotanto: Infopankki

Soppi - suomeksi oppimassa
Materiaali on tarkoitettu kaikkien aineiden opettajille. Sen videoklipit ja opetuksen työkalut tarjoavat näkökulmia siihen,
- millaista on maahanmuuttajaoppilaan kouluarki,
- millaista on oppia suomeksi, kun suomi ei ole oma äidinkieli ja
- mitä tulisi ottaa huomioon opetettaessa suomen kielen taidoltaan heterogeenisia oppilasryhmiä.
Tuotanto: Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos

Supisuomea
Yleisradion suomen kielen kurssin materiaalit.

Tavataan taas!
Perussanastoa, kielitietoa ja tekstejä sekä suomalaisen kulttuurin esittelyä teemoittain. Tuotanto: Helsingin yliopiston kielikeskus.

this is FINLAND – tietoa suomen kielestä
Tuotanto: ulkoasiainministeriö

Työelämätietoutta ulkomaalaiselle
Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle (pdf). Esite on saatavissa myös viroksi ja venäjäksi.
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan julkaisema esite

Vilma
Verkkomateriaalia maahanmuuttajien yhteiskuntatiedon opiskelua varten.
Tuotanto: Pohjois-Karjalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen virtuaalioppimisympäristön kehittäminen -projekti.

Venla
Welcome to study Finnish! Venla.info offers free Finnish online language materials. Here you can find the essentials of the Finnish language.

Muita sivustoja suomen kielen opiskeluun:

Kielioppitehtäviä
Suomen kielen oikeinkirjoitusharjoituksia; suunnattu äidinkielisille, mutta sopii myös muille
Suomen kielioppia ja sanastoja, apukielenä englanti
Englanninkielinen suomen kielen alkeiden opetuspeli
Verbien taivutusautomaatti
Ajanilmauksia