Delta


Under Delta har vi samlat information om tävlingar och temadagar, som är riktade till och lämpar sig för skolan. 

I balken ovan finns länkningar till årligt återkommande temadagar, där Utbildningsstyrelsen är samarbetspart.

Tävlingar och temadagar