Nätverket för skolor i Europa

Kontakta eTwinningteamet

Mia Sandvik (tjänstledig 1.2.2017 >)
Tfn: 029 533 1195

  • Svenskspråkiga skolor på fastlandet och på Åland
  • Helpdesk på båda språken

Yrjö Hyötyniemi
Tfn: 029 533 1073

  • Finskspråkiga skolor
  • Helpdesk på båda språken

E-post:

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
07.01.2017