Osallisuus varhaiskasvatuksessa -videoluentosarja

Osallisuus varhaiskasvatuksessaUudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostavat vahvasti esille lapsilähtöisen, lapsen osallisuutta korostavan pedagogiikan. Lasten osallisuus toiminnan ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä lasten mielenkiinnon kohteet toiminnan lähtökohtana sekä innostavat että toisaalta haastavat varhaiskasvatuksen ammattilaisia tarkastelemaan omaa toimintaansa ja pohtimaan työtään uudesta näkökulmasta.

Mitä osallisuus oikeastaan tarkoittaa varhaiskasvatuksen pedagogiikassa? Millaisin pedagogisin ratkaisuin ja valinnoin lapsen osallisuutta omaan elämäänsä ja varhaiskasvatuksen arkeen voidaan lisätä?

Kevään 2018 aikana Opetushallitus julkaisee viisi lyhyttä, n. 10-15 minuutin mittaista videokoulutusta, joissa syvennytään osallisuuden pedagogiikkaan sen eri näkökulmista. Videoita voidaan vapaasti hyödyntää työyhteisöjen ja tiimien palavereissa, kouluttamisessa ja kehittämisen apuvälineenä. Videosarja soveltuu hyvin myös esiopetuksen opettajien ja työyhteisöjen käyttöön.

Ensimmäinen osa Osallisuus käsitteenä ja kasvatusfilosofiana on nyt julkaistu.Videossa pohditaan, mistä oikeastaan on kyse, kun puhutaan osallisuudesta. Mitä merkityksiä osallisuuden käsitteeseen sisältyy pedagogisessa toiminnassa, ja mihin osallisuuden pedagogiikalla kasvatuksessa pyritään?

Tutustu videoiden aiheisiin ja katso sarjan ensimmäinen osa täällä.

Osallisuus varhaiskasvatuksessaKevään 2018 aikana Opetushallitus julkaisee viisi lyhyttä, n. 10-15 minuutin mittaista videokoulutusta, joissa syvennytään osallisuuden pedagogiikkaan sen eri näkökulmista. Videoita voidaan vapaasti hyödyntää työyhteisöjen ja tiimien palavereissa, kouluttamisessa ja kehittämisessä. Ensimmäinen osa on nyt julkaistu.