Uusia oppimateriaaleja aikuisten perusopetukseen

Aipe-mainosOpetushallitus julkaisee tänä vuonna kahdeksan digitaalista oppimateriaalia aikuisten perusopetukseen. Ensimmäiset yhteiskuntaopin ja biologian oppimateriaalit ovat nyt saatavilla.

Ensimmäisenä julkaistut kaksi oppimateriaalia ovat yh1 – Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut (OPS2017) ja bi3 – Ihminen (OPS2015). Syksyyn 2018 mennessä tuoteperhe täydentyy vielä yhteensä kuudella yhteiskuntaopin (yh2, yh3), historian (hi1) ja matematiikan (ma1, ma5, ma6) oppimateriaalilla. Aikuisten perusopetuksessa on uusille oppimateriaaleille kova kysyntä, johon sarjalla pyritään vastaamaan.

Uudet oppimateriaalit on tuotettu aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kurssisisältöjen mukaisesti. Lisäksi oppimateriaaleihin on pyritty tuomaan ominaisuuksia, joiden tarve on suuri nimenomaan aikuisten perusopetuksessa. Tällaisiin ominaisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi mahdollisuus kuunnella oppimateriaalin tekstiosuuksia sekä sisällön eriyttäminen eri vaatimustasoille. Oppimateriaalien käsikirjoittajat ovat aikuisten perusopetuksen parissa työskenteleviä opettajia.

Oppimateriaalit ovat vapaasti käytettävissä osoitteessa aipe.edu.fi.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Matti Ranta, puh. 029 533 1537,

Aipe-mainosEnsimmäisenä julkaistut kaksi oppimateriaalia ovat Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut (OPS2017) ja Ihminen (OPS2015). Syksyyn 2018 mennessä tuoteperhe täydentyy vielä yhteensä kuudella yhteiskuntaopin, historian ja matematiikan oppimateriaalilla.