Tervetuloa eTwinningin suomenkielisille sivuille!

eTwinning –projektit toteuttavat uusien opetussuunnitelmien tavoitteita – Suomen eTwinning-kilpailu on ratkennut

Verkkoyhteisö eTwinningin tämänvuotisen suomalaisen kilpailun voitti Mari Jokela Lapin matkailuopistosta Kittilästä. Toiseksi tuli Merja Jokinen Lehtisaaren koulusta Jyväskylästä. eTwinning on EU-ohjelma, joka antaa kouluille mahdollisuuden työskennellä verkon kautta yhdessä yli maiden rajojen eurooppalaisessa yhteistyössä. Suomessa eTwinningiä koordinoi Opetushallitus. Joka vuosi ohjelmassa palkitaan yhteistyöprojekteja sekä eurooppalaisessa että suomalaisessa kilpailussa. Suomessa kilpailu perustuu opettajien vuoden aikana lähettämiin laatumerkkihakemuksiin.

Ensimmäisen ja toisen palkinnon voittajat palkitaan juhlatilaisuudessa ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa 14.4. Konferenssin aikana voittajia myös haastatellaan projekteistaan Opetushallituksen osastolla. Molemmat voittajat palkitaan osallistumisella eTwinningin vuotuiseen konferenssiin, joka tänä vuonna pidetään Ateenassa 27.-29.10.

Mari Jokela opettaa matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa Lapin matkailuopistossa. Hänen YES -Young Europeans in the Statistics -projektissaan opiskelijat saivat toteuttaa ammatillisen perustutkinnon soveltavan matematiikan opintojakson uudella tavalla. Ennen matematiikkaa olisi opiskeltu perinteisesti luokassa, mutta nyt sen sijaan yhdessä hollantilaisten, espanjalaisten, ranskalaisten, italialaisten ja romanialaisten opiskelijakavereiden kanssa. Opiskelijat laativat eri teemoista (musiikki, harrastukset, videopelit, tulevaisuus) kysymyksiä, jotka liittyvät nuorten ihmisten elämään. Suuresta joukosta valittiin yhdessä parhaat Google Formsiin laadittuun kyselylomakkeeseen ja edelleen työstettäviksi.

Opiskelijat tutustuivat uusiin ihmisiin, kommunikoivat vieraalla kielellä, oppivat käyttämään erilaisia tvt-työkaluja ja ymmärtämään eurooppalaisia tapoja. Mutta myös sisällölliset tavoitteet saavutettiin. ”Soveltavassa matematiikassa on tavoitteena, että opiskelija osaa soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ongelman ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksiä. Lisäksi hän osaa laskea tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Nämä kaikki tavoitteet saavutettiin tässä projektissa.” ”Projektin aikana opiskelimme tärkeimmät tilastoinnin termit kuin itsestään ja viimeisellä tunnilla, kun kävimme yhdessä läpi termejä, oli moodit, mediaanit jne. opittu ihan vahingossa”.

Projektissa käytettiin monenlaisia työkaluja: Titanpad, Padlet, Google forms, SurveyMonkey, etwinning Twinspace (chat, foorumi), sähköposti, MS office (word, excel)”

Merja Jokinen on 7-9 luokkien fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori Lehtisaaren koulussa Jyväskylässä. Hänen projektissaan Feed the 9 000 000 000 oppilaat tekivät tilastollisen tutkimuksen ruokahävikistä omassa arkielämässään. Suomen, Belgian ja Turkin yhteisen videoluennon pohjalta oppilaat suunnittelivat ja valitsivat toteutettavaksi oman tilastollisen tutkimuksen kodin tai koulun ruokahävikistä tai selvittävät kuluttajien tottumuksia. He kuvasivat tulokset tilastollisin menetelmin ja lopuksi keskustelivat tuloksistaan kansainvälisissä ryhmissä ja etsivät ratkaisua ruokahävikin vähentämiseen yksilötasolla ja oppivat näkemään omien ratkaisujen maailmanlaajuisen merkityksen. Tilastollisessa tutkimuksessa hyödynnettiin erilaisia ohjelmia. Yhteydenpitovälineenä käytettiin Skypeä, jonka kautta harjoiteltiin tulosten tulkintaa ja keskustelua monikansallisessa ryhmässä. Oppilaiden viestintä- ja mediataidot vahvistuivat. Projekti ohjasi pitkäjänteisyyteen ja omaehtoiseen työskentelyyn myös vapaa-aikana. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä kehittyivät.

"Projekti oli mielenkiintoinen, opin varsinkin vertaamaan Suomen ruokahävikkiä muihin maihin. Samoin Excel- taulukoita en ollut ennen tuota projektia koskaan aiemmin täytellyt. Oma parini oli Turkista, ja työskentely sujui sinänsä Skypen välityksellä ihan hyvin, kielimuurista huolimatta. Ollaan juteltu parin kanssa vielä jälkeenpäinkin, nyttemmin ei tosin enää niin paljoa kuin vielä joitakin kuukausia sitten.

Ainoa ongelma minulla itselläni oli se, ettei ruokahävikkiä tuntunut kerääntyvän meidän taloudessa juuri yhtään (tämähän on toisaalta henkilökohtainen asiani, muilla tuntui kertyvän selvästikin suurempia tuloksia). Jos tällaiseen projektiin tarjoutuisi mahdollisuus uudestaan, niin osallistuisin kyllä hyvillä mielin!"

Vilja Haukkamäki, 8 luokka

Projektin toteuttamiseen oppilaat käyttivät tilastollisten työvälineiden lisäksi eTwinningin Twinspace-alustaa ja tulokset jaettiin Padlet-seinille.

Lisätietoja:

Yrjö Hyötyniemi, yrjo.hyotyniemi (at) oph.fi, puh. 0295 331073

eTwinning-portaali
eTwinning Finland -Facebook-sivut

Verkkoyhteisö eTwinningin tämänvuotisen suomalaisen kilpailun voitti Mari Jokela Lapin matkailuopistosta Kittilästä. Toiseksi tuli Merja Jokinen Lehtisaaren koulusta Jyväskylästä.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
23.01.2018