Tervetuloa eTwinningin suomenkielisille sivuille!

To the woods – ab in den Wald — ympäristökasvatus yhdistää Eurooppaa esikoulusta yläkouluun

Syksyllä 2014 Marketta Karttunen ja Birgit Backlund-Palander Lempäälän Sääksjärven koulusta aloittivat kolmevuotisen eTwinning- yhteistyön nimeltään To the woods – Ab in den Wald, jossa on Suomen lisäksi mukana neljä eri maata (Saksa, Espanja, Italia ja Liettua). Projektin aikana lapset tutustuvat kestävän kehityksen tärkeimpiin periaatteisiin: Ihmisten ja yhteisöjen toimintaa tulisi arvioida tekojen pitkäaikaisten ympäristövaikutuksien mukaan ja samalla opitaan elämään sopusoinnussa luonnon ja toisten ihmisten kanssa.

Yhteistyö on samanaikaisesti Erasmus+-projekti, mikä tarkoittaa sitä, että koulut ovat saaneet siihen rahoitusta CIMO:n yleissivistävän koulutuksen kumppanuushankkeen kautta tämä on hyvä esimerkki siitä, miten eTwinning toimii kätevästi Erasmus+-ohjelman osana. Kaikki eurooppalaiset tai pohjoismaiset yhteistyöprojektit kannattaakin käydä rekisteröimässä eTwinningiin, mitä kautta projekti saa automaattisesti oman alustansa Twinspaceen. Portaaliin rekisteröityneet voivat hakea jopa laatumerkkiä omalle projektilleen ja osallistua samalla Euroopan eTwinning -kilpailuihin.

Esitimme muutamia kysymyksiä Marketta Karttuselle ja Birgit Backlund-Palanderille To the woods – ab in den Wald projektista. Backlund-Palander kertoo samalla myös toisesta samanaikaisesta eTwinning-projektistaan nimeltään Petteri in France, Mimine in Finland.

Miten syntyi idea juuri tähän projektiin ja mitä tavoitteita olette asettaneet projektille?

Koulussamme on painotettu kansainvälisyyttä jo pidemmän aikaa ja Erasmus-projekti (Comenius) oli ennestään tuttu yhteistyömuoto. Haimme projektiin kumppaneita eTwinningin kautta sekä hyödynsimme olemassa olevia yhteyksiä. eTwinnning on välineenä tuttu ennestään ja siitä oli hyviä kokemuksia. Projektin tavoitteena on tutustuttaa lapset metsään elämyksellisesti. Monilla nuorilla ja aikuisilla yhteys luontoon on kadonnut ja kun yhteys luodaan jo lapsena, se säilyy kautta elämän. (Marketta Karttunen)

Suunnittelitteko projektia pitkään ulkomaisten kumppaniopettajiesi kanssa?

Suunnittelutyö kesti n. kuusi kuukautta ensimmäisistä yhteydenotoista itse hakemusten kirjoittamiseen. Olimme yhteydessä ensin eTwinning- portaalin kautta, sitten sähköpostitse, Skypessä ja tapasimme myös yhden kerran Saksassa. (Marketta Karttunen)


Kertokaa jotain projektinne eri vaiheista. Missä vaiheessa prosessi on tällä hetkellä ja miten sen on tarkoitus edetä? Entä miten yhteistyö muiden maiden lapsien kanssa on sujunut?

Projektin ensimmäinen vuosi painottui metsän kasvistoon ja tunnesuhteen luomiseen metsää ja luontoa kohtaan. Retkeilimme samaan paikkaan joka vuodenaikana eli syksyllä, talvella ja keväällä. Aistien herättely ja luokassa työskentely myöhemmin luovuuteen kannustaen olivat painottuneina koko vuoden. eTwinning toimi niin, että näytin lapsille tietokoneella muiden postauksia, mutta suurin anti oli ranskalaisen opettajan luokan sekä minun luokkani yhteistyö samaisen aiheen teemalla, vaikkeivät he tässä projektissamme olleet, vaan olimme kehitelleet oman nimellä Petteri (poro) in France, Mimine (murmeli) in Finland. Sen myötä skypettelimme muutaman kerran sen lisäksi, mitä aineistoa olimme laittaneet eTwinningin sivustolle. Saimme Ranskasta myös heille ominaisia kuivattuja puiden lehtiä ja kukintoja postitse. Lasten aktiivisuus oli kiitettävää pienestä englanninkielen taidosta huolimatta ja kiinnostus aivan valtaisa - päästään maailmalle.

Koulumme projektin toinen vuosi käynnistyy painottaen metsän eläimiä ja tarinoita ja oppilaiden osallisuus on jälleen arvossaan. Tulemme jakamaan projektimaiden kanssa yhteisen tarinan tekemistä ja siitä versonee isompaakin juttua joka kouluun. Viimeisenä eli kolmantena vuotena on tiedossa luonnonsuojelullista, globaalimpaa painotusta. Pienet oppilaani eivät ole itse lähettäneet eTwinningin kautta mitään, olemme lähinnä katsoneet aineistoa. Valokuvamateriaalia he ovat ottaneet. (Birgit Backlund-Palander)

Muita ajatuksia eTwinningiin liittyen?

Olen toteuttanut kahta omaa pikku projektia ja pidän sitä loistavana, että eTwinningin käyttö on niin vapaamuotoista. Olen löytänyt kontakteja ja haluan korostaa sitä, ettei aina tarvitse olla iso projekti - pienimuotoinenkin tekeminen on oppilaille hauskaa. Yksi hankaluus minulle jossakin vaiheessa tuli vastaan: En saanut helpolla tavalla ladattua videomateriaalia, mutta ehkä sekin on korjaantunut sittemmin. Kokemukseni ovat vain positiivisia. (Birgit Backlund-Palander)

Syksyllä 2014 Marketta Karttunen ja Birgit Backlund-Palander Lempäälän Sääksjärven koulusta aloittivat kolmevuotisen eTwinning- yhteistyön nimeltään To the woods – Ab in den Wald, jossa on Suomen lisäksi mukana neljä eri maata (Saksa, Espanja, Italia ja Liettua). Projektin aikana lapset tutustuvat kestävän kehityksen tärkeimpiin periaatteisiin: Ihmisten ja yhteisöjen toimintaa tulisi arvioida tekojen pitkäaikaisten ympäristövaikutuksien mukaan ja samalla opitaan elämään sopusoinnussa luonnon ja toisten ihmisten kanssa. Esitimme muutamia kysymyksiä opettajille.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
23.01.2018