Quality Label - tunnustusta ja näkyvyyttä toiminnalle

LAATUMERKKI - QUALITY LABEL

eTwinning-projektille voidaan myöntää kansallinen laatumerkki, Quality Label. Jos projekti saa merkin myös kumppanimaassa tai yhdessä niistä, kansallinen tukipalvelu NSS voi puoltaa projektille eurooppalaista laatumerkkiä, joka silloin myönnetään. Tämä ainutlaatuinen merkki vahvistaa, että opettajan, oppilaiden ja koulun työ on saanut tunnustusta korkeimmalla eurooppalaisella tasolla. Palkitut opettajat ja heidän projektinsa ovat esimerkkeinä muille. Vuotuiseen eurooppalaiseen kilpailuun voi osallistua vain, jos on saanut eurooppalaisen laatumerkin. Eurooppalaiset laatumerkit myönnetään kerran vuodessa alkusyksystä.

Jos useampi kuin yksi projektisi sinusta ansaitsee merkin, hae sitä kullekin erikseen.

Laatumerkkiä kannattaa hakea rohkeasti ja unohtaa meitä suomalaisia helposti vaivaava turha vaatimattomuus. Suomalaiset eTwinning-hankeet ovat erinomaisen hyviä ja suomalaiset koulut ja opettajat ovat tavoiteltuja ja kilpailuissa menestyneitä yhteistyökumppaneita.

Laatumerkkiä voit hakea milloin vain klikkaamalla (kirjaudu portaaliin > projektit > hae laatumerkkiä). Laatumerkit käsitellään erikseen ilmoitettuina aikoina, yleensä kahdesti vuodessa. Merkkiä kannattaa hakea! Toivomme aina runsaasti hakemuksia. Koska hakemusten käsittely perustuu hakemukseen laatimaasi kuvaukseen – meillä ei ole pääsyä projektin sivuille – sinun kannattaa kuvata kaikki ne saavutukset, joilla arvelet olevan merkitystä hyväksymiselle.

Verkkoyhteyden 30 minuutin aikarajoituksen vuoksi kannattaa varoa, ettei kirjoitettu hakemus ehdi kadota. Hakemus kannattaa ensin laatia kokonaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja leikata ja liimata sen jälkeen verkkolomakkeeseen.

Laatumerkkiä varten projektilta vaaditaan seuraavia ominaisuuksia:

 1. Projektilla täytyy olla yhtenäiset tavoitteet ja suunnitelma.
 2. Projektin täytyy olla valmis tai loppusuoralla.
 3. Hakemuksen lähettäneellä opettajalla täytyy olla projektissa merkittävä rooli.
 4. Projektissa täytyy näkyä yhteistyö.
 5. Projektilla täytyy olla näkyviä tuloksia.

Lisäksi projektin täytyy olla menestynyt näillä osa-alueilla:

 1. Pedagoginen innovatiivisuus
 2. Yhdistäminen opetussuunnitelmaan
 3. Kumppanikoulujen välinen yhteydenpito
 4. Kumppanikoulujen välinen yhteistyö
 5. Teknologian käyttö
 6. Tulokset, vaikutukset ja dokumentointi

Lue lisää: http://www.etwinning.net/fi/pub/progress/awards/quality_labels.htm.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
19.08.2014