Nätverket för skolor i Europa

eTwinnings ambassadörer

Ambassadörerna är aktiva eTwinninglärare eller -administratörer, som deltar i infoeftermiddagar och andra utbildningar. De ger också gärna tips och råd om projekthantering och användning av it-verktyg.

Vi har två svenskspråkiga ambassadörer:

  • Siw Kyrkslätt-Henriksson är föreståndare vid Vikingaåsens skola på Åland. Det går att kontakta Siw direkt på fornamn.efternamn (at) sahd.ax
  • Anne Levon är klasslärare i S:t Karins svenska skola. Annes e-post är fornamn.efternamn(at)kaarina.fi

Våra finskspråkiga ambassadörer (edu.fi/etwinning)

Se även

Ambassadörsbloggen

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
19.02.2016