Nätverket för skolor i Europa

Tips & goda exempel

På eTwinning.net hittar du en uppsjö av exempel på hur man kan jobba inom eTwinning

Twinningkitten är färdiga projektförslag, som anknyter till olika teman, verktyg eller till en målgrupp. I kitten beskrivs processen och de pedagogiska målen . Kitten kan användas som sådana eller anpassas efter dina egna samarbetsidéer. Kitten passar bra t.ex. för den som startar sitt första samarbete i eTwinning. Kit

Modulerna är korta aktiviteter som sätter krydda på samarbetet
Modulerna kan användas i början av ett nytt samarbete eller som variation under processens gång. En del av modulerna fungerar också som utvärderingsverktyg i slutet av projektet. Moduler

I galleriet hittar du exempel på autentiska eTwinningssamarbeten. Här beskriver lärarna hur de samarbetat, vad de pedagogiska målen varit och vad projektet gett dem och eleverna. Många galleriexempel innehåller också tips av projektlärarna. Galleriet

Vinnarprojekt
Målet för den årliga tävlingen om de europeiska eTwinningpriserna är att lyfta fram bästa praxis på europeiskt plan. Du hittar videor på vinnarprojekten på eTwinningportalen.

I projektfönstret nedan finns goda exempel från svenskspråkiga skolor i Finland och på Åland

Projektfönstret - några få frågor till en eTwinnare

Projektfönstret: United in Diversity – Wir Sind Europäer

Sursik skola i Pedersöre jobbar europeiskt på temat kulturella olikheter, tolerans och respekt – och kopplar elegant samman eTwinning med mobilitetsprogrammet i Erasmus+. Så här svarar Sursiklärarna på eTwinningteamets frågor.

Projektfönstret: Från fotboll till receptutbyte - allt på spanska

Katja Wide, spansklärare vid Mattlidens skola är, med sju olika samarbeten under bara det senaste året, en av våra mest aktiva svenskspråkiga eTwinnare. Under året som gått har det blivit samarbeten på spanska med skolor i Spanien, Frankrike, Portugal och Italien - kring många olika teman och med flera olika elevgrupper. eTwinningteamet ställde Katja några frågor kring hennes erfarenheter och synpunkter på att ta in eTwinning i undervisningen.

Projektfönstret: Förskolesamarbete om jultraditioner i Köpenhamn och Kyrkslätt

– Fiskarna i Winellska förskolan och daghemmet Børnedjungeln lär varandra om jultraditioner – och jobbar kring sagan om de tre bockarna Bruse –

Projektfönstret: Dagisprojektet lekens värld

Björnarna från Finland och Kremlorna från Sverige lär varandra lekar digitalt och bekantar sig samtidigt med varandras vardag.

Projektfönstret: I Ålands lyceum kommunicerar de studerande på spanska med jämnåriga i Tjeckien och Frankrike

Hösten 2015 genomförde Helena Enroos, spansklektor vid Ålands lyceum sina två allra första eTwinningssamarbeten - det ena med en skola i Frankrike, det andra med en i Tjeckien. De studerande fick på så sätt använda spanskan i enkel men autentisk kommunikation med jämnåriga. Vi ställde Helena några frågor om hennes erfarenheter.

'Sharing the Joy of Learning' - delad glädje av lärande i samspel

I november 2014 startade Tore Jungerstam, rektor i Bäckby skola sitt tredje eTwinningssamarbete. Detta samarbete är samtidigt ett KA1-projekt, dvs. skolorna har fått finansiering från Cimo genom Erasmus+-programmets programområde mobilitet - ett gott exempel på att vilket som helst nordiskt eller europeiskt skolsamarbete kan registeras på eTwinning och på så sätt ta del av de fördelar eTwinning ger.

Synkron kommunikation i Demokratiklubben

Temat i årets första projektfönster är samhällslära med nyckelorden demokrati, medbestämmanderätt, påverkningsmöjligheter och aktivt medborgarskap. I Demokratiklubben samarbetar en grupp högstadieelever från Borgaregatans skola i Vasa och en grupp nior i Begby skole i Norge. I trådarna håller deras lärare, Monica Mattbäck i Borgaregatan och Heidi Rebekka Lundseth i Norge. Vi ställde Monica några frågor om samarbetet.

Finlandssvenska och norska elever samarbetar – pekplattan i flitig användning

I Projektfönstret denna gång intervjuas Bodil Westerlund, lågstadielärare i Lagstads skola i Esbo. Tillsammans med sin partner Gro Andreassen i Skjelnan Skole i Tromsö i Norge har Bodil samarbetat i tre eTwinningprojekt, där eleverna aktivt deltagit och kommunicerat. Så här svara Bodil på våra fyra frågor.

Visa alla

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
10.06.2016