Nätverket för skolor i Europa

Händelsekalender

Här hittar du en lista på seminarier som ordnas inom eTwinning både inom Finland och utomlands, eller evenemang där eTwinning deltar.

Internationella eTwinningsseminarier: Workshoppar för att bilda nätverk och hitta partner genomförs för lärare i olika länder i Europa under hela skolåret. Workshopparna för samman deltagare för samarbete och utbyte av erfarenheter. En del är mindre seminarier där endast några länder deltar, medan i andra deltar ca 80 lärare från hela Europa.

Läreventen (korta intensiva online evenemang om olika teman) listas också i denna händelsekalender, men du kommer bäst åt informationen om dessa via eTwinning Live (fliken Professionell utveckling) Också anmälning till evenemangen sker på eTwinning Live ca en vecka innan evenemanget börjar. Platserna fylls väldigt snabbt, ibland på bara några timmar, så anmäl dig så fort som möjligt.

Obs! Händelsekalendern för år 2017 har dessvärre inte uppdaterats än.

År 2016

Tid PlatsFokus/målgruppSöktiden går utHur?

Januari

20.1 kl 15-17 online eTwinning-webinarium för lärare som är nyfikna på programmet. Passar även väl eTwinnare som vill friska upp minnet om vad eTwinning erbjuder. Möteslänken ingen förhandsanmälan mia.sandvik(at)oph.fi
29-30.1 Mässcentrum, Hfors Utbildningsmässan Educa. eTwinning ställer ut på Utbildningsstyrelsens utställningsyta. Mer info om Educa (på finska)

Februari

4-5.2 Alandica, Mariehamn Konferensen Dialog 2016 arrangeras av Landskapsregeringen på Åland. eTwinning deltar i utställningen där vi svarar på frågor om eTwinning och hjälper till med registrering om behövs Mer info och program 22.1Anmälan (webbformulär)
17..2 kl 15 online Onlinemöte: "Kom igång eller starta om med eTwinning" Kort (45 min) om hur man kommer igång med eTwinning efter en paus. Målgrupp: eTwinnare som under längre tid inte loggat in på portalen. Mötet hålls via eTwinning Live (Adobe Connect) 15.2 mia.sandvik(at)oph.fi

Mars

8.3 Risö skola, Larsmo Beställd eftermiddagsworkshop med fokus på hur man kan använda Twinspace i ett europeiskt skolsamarbete endast för skolans personal
8-10.3 Flensburg, Tyskland eTwinningsseminarium på temana "business" och "health and social affairs". Målgrupp: lärare i yrkesutbildningen från Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Danmark, Sverige och Norge. Seminariespråket är engelska. (De projekt deltagarna starta får vara på vilket/vilka språk som helst.) Arrangör: eTwinning i Tyskland 2.2 yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi
8-18.3 lärevent onlne Lärevent på temat Creating Apps for eTwinning Projects. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.

April

1-12.4 online Lärevent Lärevent på temat eSafety and Digital Skills. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.
1-12.4 online Lärevent Lärevent på temat How to develop spirit of enterprise and initiative at school and etwinning projects. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.
1-3.4 Poitiers Frankrike Europeiskt eTwinningsseminarium på temat Digital media education. Målgruppen är lärare på alla stadier, i alla läroämnen. Seminariespråk: engelska. De projekt som deltagarna startar får naturligtvis vara på vilket språk som helst. Arrangör eTwinning i Frankrike 10.2 yrjo.hyoytyniemi(at)oph.fi
11.4 online Webinarium om eTwinnings möjligheter - för skolledare och för kommunernas och städernas utbildningsplanerare Möteslänken 6.4 mia.sandvik(at)oph.fi
13-15.4 Aulanko, Tavastehus ITK-päivät i Tavastehus. eTwinning ställer ut på Utbildningsstyrelsens utställningsyta Om ITK-päivät
18-29.4 online lärevent Lärevent på temat The Networked Teacher. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel
19.4 Helsingfors Spara datumet! Heldagsträff kring erfarenhetsutbyte. För eTwinninglärare med minst ett projekt på nacken. Seminariet går främst på finska. Seminariet är kostnadsfritt. Mer info kommer inom kort. Arrangör: Utbildningsstyrelsens eTwinningteam med ambassadörerna
25.4-7.5 online lärevent Lärevent på temat Increasing the Quality of eTwinning Projects. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.
27.4 Karleby Heldagsträff kring erfarenhetsutbyte både kring internationella projekt och andra lärmiljöprojekt. Seminariet går på finska och svenska och är kostnadsfritt för deltagarna. Arrangör Utbildningsstyrelsen och Karleby stad

Maj

1-13.5 online lärevent Lärevent på temat Math for every Student. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.
5-8.5 Braga, Portugal Europeiskt eTwinningsseminarium på temat Robotics and Coding. Målgruppen är lärare inom den grundläggande utbildningen med god it-kompetens och viss erfarenhet av eTwinning. Seminariespråket är engelska. De samarbeten som deltagarna startar får naturligtvis vara på viket språk som helst. Arrangör: eTwinning i Portugal och Norge 11.3 yrjö.hyotyniemi(at)oph.fi
15-26.5 online lärevent Lärevent på temat Collaborative learning in eTwinning - alone we can do so little; together we can do so much. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.
19-22.5 Köpenhamns-regionen Europeiskt eTwinningsseminarium på temat eTwinning i mångkulturella klassrum. Målgruppen är lärare i den grundläggande utbildningen med god erfarenhet av mångkulturella undervisningsgrupper. Deltagarna kommer från Norden och Storbritannien. Seminariesråket är engelska De samarbeten som deltagarna startar får naturligtvis vara på vilket språk som helst. Arrangör: eTwinning i den nordiska länderna och i Storbritannien 18.3 yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi
23.5-3.6 online lärevent Lärevent på temat eTwinning and Interculturality. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.
30.5-10.6 online lärevent Lärevent på temat How partnerships and ICT innovate primary school teaching and learning. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.

Juni

6-17.6 online lärevent Lärevent på temat First steps for the use of technology in the classroom (towards digital citizenship). Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.
13-24.6 online lärevent Lärevent på temat The integration of Refugees in daily school life. Anmälningen öppnar ca en vecka innan start. Anmälning och mer info på eTwinning Live. Arrangör: eTwinnings centrala supportservice i Bryssel. Deltagare från alla eTwinningländer.

Augusti

17-20.8 Jürmala, Lettland Möte för finländska och baltiska eTwinningambassadörer enligt inbjudan

September

1-3.9 Malmö, Sverige

Nordiskt eTwinningsseminarium på temat nordiska språk. Målgruppen är modersmålslärare i år 7-9. Seminariespråket är skandinaviska. Även de projekt deltagarna startar under seminariet önskas gå på (ett eller flera) nordiska språk. Arrangörer. eTwinning i Norden

fullsatt mia.sandvik(at)oph.fi
Köge, Danmark
7.9 kl 14 webinarium Onlinemöte: Kort om hur man kommer igång med eTwinning efter en paus. Målgrupp: eTwinnare som under längre tid inte loggat in på portalen. Arrangör: eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen mötet hålls på eTwinning Live (med Adobe connect) deadline: 1.9 anmälan: mia.sandvik(at)oph.fi
21-23.9 Florens, Italien Minikonferens på temat 21st Century Citizenship. Målgrupp: rektorer och lärare med koordinerande roll på skola eller läroanstalt. fullsatt yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi

Oktober

4.10 kl 15-18:30 Utbildningsstyrelsen, Helsingfors eTwinningeftermiddag för svenskspråkiga lärare Preliminärt program (pdf) Arrangör: eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen 28.9 mia.sandvik(at)oph.fi
6.10 kl 14-17:30 TOP-keskus, Åbo

eTwinningeftermiddag för svenskspråkiga lärare. Preliminärt program (pdf) Arrangör: eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen

1.10 mia.sandvik(at)oph.fi
19.10 kl 14-15 webinarium

Webinarium om vad eTwinnings erbjuder skolor och lärare. Målgrupp: skolledare och kommunernas och städernas utbildningsplanerare. Arrangör: eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen. Med Adobe Connect.

13.10 mia.sandvik(at)oph.fi

November

2.11 kl 14> Mattlidens skola, Esbo Eftermiddagsworkshop för skolans lärare. förfrågningar: mia.sandvik(at)oph.fi
18-20.11 Island eTwinningsseminarium för geografilärare, historia- och samhällslärare från bl.a. Norden, Beneluxländerna och Storbritannien. Närmare info om tema kommer i augusti. Arrangör: eTwinning på Island i samarbete med eTwinning i de andra nordiska länderna, Beneluxländerna och Storbritannien 11.9 (obs! tidigarlagd) mia.sandvik(at)oph.fi
17-20.11 Sopot, Polen eTwinningsseminarium för nya eTwinninglärare med elever från 10 år. Deltagarna kommer från länderna kring Östersjön. Seminarietemat är Baltic Sea - Common Heritage, Shared Values. Seminariespråket är engelska. Arrangör eTwinning i Polen i samarbete med de andra Östersjöländerna. 23.9 yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi
17-19.11 Dublin, Irland eTwinningsseminarium med temat Combining Erasmus+-mobility projects and eTwinning. Information om målgrupp och program kommer i augusti. I seminariet deltar lärare från Irland, Österrike, Sverige och Finland. seminariespråket är engelska. Arrangör: eTwinning i Irland, Sverige och Finland 23.9 yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi

December

7-8.12 Mässcentrum, Hfors Konferensen Virtuella dagarna
online Onlinemöte: Kort om hur man kommer igång med eTwinning efter en paus. Målgrupp: eTwinnare som under längre tid inte loggat in på portalen. Arrangör: eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
07.01.2017