Nätverket för skolor i Europa

Händelsekalender

eTwinningteamet på Utbildningsstyrelsen ordnar onlineinfon och workshops efter behov. Ta kontakt ifall du är intresserad av detta! I händelsekalendern nedan hittar du en lista på aktuella events och infon som ordnas av oss:

År 2017

Oktober

Helsingfors, Finlandiahuset, 9.-10.10.2017
Internationella höstdagarna 2017, eTwinning ambassadör ordnar festseminarium. Mera information inom kort.
Målgrupp: Lärare och andra som är intresserade av internationalisering.

Augusti

Kittilä, Levi Summit, 24.-25.8.2017
Seminarium " Med Europa som klassrum - hur kan skolorna i nordliga Finland internationaliseras".
Målgrupp: Lärare and andra som är nyfikna på eTwinning och internationalisering.

April

Tavastehus, Aulanko Resort, 6.-7.4.2017
ITK-konferens, eTwinningteamet vid UBS monter + eTwinning prisutdelning 2017

Mars

Online eTwinningwebinarium, AdobeConnect, 8.3.2017 kl 16-17
Målgrupp: Lärare som är nyfikna eTwinning. Passar även eTwinnare som vill friska upp minnet om vad eTwinning erbjuder.
Söktiden går ut 1.3.2017, kontakta riikka.aminoff(at)oph.fi

Möjligheter till professionell utveckling

I eTwinning finns hela tiden många möjligheter till professionell utveckling på europeisk nivå för alla medlemmar i nätverket. Alla, allt från erfarna eTwinnare till nya medlemmar har möjlighet att utvecklas professionellt i eTwinning. När du loggar in på eTwinning och väljer sektionen ”Professionel utveckling” hittar du det aktuella utbudet. Följande slags möjligheter till professionell utveckling erbjuds i eTwinning:

Prioriterade eTwinning-grupper

Prioriterade eTwinning-grupper är privata plattformar där eTwinnare kan diskutera och samarbeta om ett särskilt tema. Målet är att utbyta praktiska exempel, diskutera metoder för undervisning och lärande och få stöd för professionell utveckling. Mer specifikt drivs våra ”Prioriterade grupper” av en eTwinnare som har genomfört en eTwinning-moderatorkurs. Varje grupp bestämmer aktiviteter och uppgifter som lärarna kan samarbeta och diskutera kring. Ämnena varierar från språkundervisning, entreprenörskap inom utbildning till STEM (naturvetenskap, teknik och matematik). Ta en titt på grupper på eTwinning Live, hitta en som du gillar och gå med! De ordnas av eTwinning Central Support Service. Man går med i en eTwinning-grupp genom logga in på eTwinning Live, går till sektionen ”Grupper” och hittar en grupp med sökverktyget och går med!

Lärevents

Läreventen är korta intensiva online evenemang (pågår i 10-15 dagar) om olika teman. Dessa teman tar särskilt upp pedagogiska aspekter. De leds av en expert och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland lärare. Läreventen innehåller asynkrona och ibland synkrona aktiviteter och genomförs på ett språk som många i Europa talar. Läreventen ordnas av eTwinning Central Support Service. Alla registrerade eTwinning-lärare kan delta. Deltagare kan komma att väljas ut med hänsyn till eventets tema.

Online-seminarier

Online-seminarier är direkta kommunikativa möten (varar i 1-2 timmar) där du kan lära dig mer om, prata och diskutera med dina kollegor. De ämnen som behandlas på online seminarier har att göra med pedagogik och eTwinning-aspekter i allmänhet. De leds av en expert och genomförs på ett språk som många i Europa talar. Du kan få ett intyg när du deltagit i det här eventet. De ordnas av eTwinning Central Support Service.

Online kurser

Online kurser är långa kurser (tar 3-4 månader) som syftar till att möta behoven i eTwinning-nätverket inom områden som online moderering, undervisning och lärande och ambassadörer på nationell och europeisk nivå. Varje år lyfter eTwinning fram en kurs. Online kurser leds av en grupp experter och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland lärare. De innehåller asynkrona och ibland synkrona aktiviteter och genomförs på engelska. Online kurserna ordnas av eTwinning Central Support Service. Alla registrerade lärare kan delta. Deltagare kan komma att väljas ut alltefter kursens tema.

Workshops för professionell utveckling

Workshops för professionell utveckling (sk. PDW:n) är tre dagars utbildningsevent på plats som täcker ett pedagogiskt ämne. Dessa event genomförs på ett språk som många i Europa talar. Man kan få ett intyg för deltagande i ett sådant event. De organiseras av National Support Services, i samarbete med Central Support Service. Deltagarna bör vara eTwinnare på medelhög eller avancerad nivå. Deltagarna bjuds in att delta.

Temakonferenser

Temakonferenser är 3-dagars informationsevent på plats. Dessa teman inriktas på pedagogiska aspekter i allmänhet. Det viktigaste målet är att informera och skapa medvetenhet om eTwinning. Dessa event genomförs på ett språk som många i Europa talar. De ordnas av National Support Services, i samarbete med eTwinning Central Support Service. Målgrupp är alla lärare, även icke-eTwinnare som regionala myndigheter. Deltagarna bjuds in att delta och kan komma att väljas ut alltefter temat.

Årliga konferenser

Årliga konferenser är tre dagars festevent på plats med inriktning på ett europeiskt tema. Huvudmålet är att fira årets eTwinning-prestationer. Man kan få ett intyg för deltagande i ett sådant event. De ordnas av eTwinning Central Support Service. Målgrupp är alla lärare, även icke-eTwinnare som regionala myndigheter. Deltagarna bjuds in till att delta och kan väljas ut alltefter tema.

Online specialevent

Online specialevent är webbinarier (upp till 90 minuter) som organiseras av eTwinning Central Support Service i samarbete med lärare, ambassadörer och andra eTwinning-aktörer som utbyter bästa praxis, nyheter, idéer och mycket mer! Alla registrerade lärare kan delta. Kolla in eventen på eTwinning Live kalendern och gå med. De är lätta att känna igen på den speciella loggan och titeln.

Online event

Online event är webbinarier, expertsamtal och andra online event som organiseras av lärare. De flesta av dem är öppna för alla eTwinning-lärare. Kolla in dem i kalendern och gå med!

Onlineinfon och workshops

Dessutom ordnar vi, eTwinningteamet på Utbildningsstyrelsen (=National Support Services, NSS) onlineinfon på olika teman som t.ex. att komma igång i eTwinning efter paus. Dessa tillställningar passar även nykomlingar i eTwinning. Du kan lyssna och ställa frågor. Onlineinfon hålls genom AdobeConnect. Vi skickar dig instruktioner till användningen av AdobeConnect i samband med anmälningen.

Kom ihåg att du kan beställa en eTwinningworkshop till din kommun genom att kontakta oss eTwinningteamet på Utbildningsstyrelsen . Det kan handla om allt från en halvtimmes info på ett möte till en eftermiddagskurs eller heldagskurs med en hand-on workshop, allt efter era behov. Tillställningen är kostnadsfri.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
26.05.2017