Nätverket för skolor i Europa

Nya Utbildningsstyrelsen har inlett sin verksamhet

Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) har i början av år 2017 slagits samman till ett nytt ämbetsverk, vars namn är Utbildningsstyrelsen. Vi har samma uppdrag som våra föregångare: vi ansvarar för utvecklingen av utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt för främjandet av internationalisering. Just nu finns våra tidigare webbtjänster kvar, dvs. på cimo.fi hittar du information om möjligheterna till internationalisering och om internationellt samarbete genom mobilitet.

För eTwinnings del fortsätter verksamheten som förut.

Läs mera om det nya ämbetsverket (oph.fi)

Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) har i början av år 2017 slagits samman till ett nytt ämbetsverk, vars namn är Utbildningsstyrelsen.

Europeiska eTwinningnyheter

Välkommen till den nationella eTwinningwebbplatsen på svenska! Här hittar du information om eTwinning och om hur programmet genomförs på europeisk nivå och i Finland och Åland.

eTwinning är nätverket där lärare från Europa kan registrera sig och använda onlineportalen www.etwinning.net för att hitta varandra, träffas virtuellt, utbyta idéer och metoder, bilda grupper, lära sig tillsammans och starta digitala projekt med sina elevgrupper.

FÖLJ OSS:

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
07.01.2017