Svalbard elokuu 2010

Invitasjon til arbeidsseminar for lærere på Svalbard 28. – 30.august 2010

I regi av eTwinning gjennomføres det hvert år en rekke arbeidsseminar rundt om i Europa. De nordiske landene har årlig et eget arbeidsseminar som skal fremme nordisk kultur- og språkforståelse i arbeidet med et gitt tema.

Tema for årets samling er klimautfordringene, spesielt knyttet til arktiske strøk.

Mer informasjon om eTwinning finner du på www.etwinning.net..

Frist for innsending av søknad er 12. mai 2010.

Forutsetninger for å kunne søke om å få delta:

 • Du må være lærer på ungdomsskolen (i Finland högstadiet) eller i videregående opplæring (i Finland gymnasiet)
 • Du må undervise i naturfag (i Finland geografi, biologi, kemi och fysik) eller i samfunnsfag (i Finland historia och sämhällslära) og ha tema klima på arbeidsplanen skoleåret 2010/ 2011.
 • Du må være registrert eTwinninglærer

 Søknaden skal inneholde:

 • Navn, adresse og skole
 • Kort beskrivelse av faglig bakgrunn og fag- og trinntilknytning på arbeidsplass
 • Kort ideskisse til et gjennomførbart nordisk prosjekt om klimautfordringene

Krav til deltaker:

 • Før arbeidsseminaret i august skal deltakerne introdusere seg og samhandle på eTwinningportalen.
 • Under arbeidsseminaret skal det etableres prosjektgrupper med 2-4 medlemmer fra de nordiske landene. Prosjektgruppene skal lage en prosjektplan med foreløpig framdriftsplan.
 • Etter arbeidsseminaret skal avtalt prosjektplan gjennomføres med egne elever i løpet av det neste skoleåret.

Praktiske opplysninger om arbeidsseminaret:

 • Seminaret er gratis. Flyreise og opphold dekkes av arrangør. Evt. andre utgifter (vikar el.l.) må dekkes av arbeidsgiver.
 • Avreise lørdag 27.8.2010 og retur tirsdag 30.8.2010
 • Programmet starter kl. 9.00 den 28.8 og avsluttes kl. 13.00 den 30.8.
 • Programmet vil ta opp:
 • Prosjektarbeid med internasjonale partnere
 • Bruk av eTwinningportalen i en pedagogisk setting
 • Videoproduksjon som pedagogisk virkemiddel
 • Svalbard som utsatt område i klimadebatten

Sökformuläret

Mer info ger

Yrjö Hyötyniemi

 

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
20.10.2010