Kilpailut ja teemapäivät

Tästä osiosta löydät tietoa erilaisista koululaisille ja opiskelijoille suunnatuista kilpailuista sekä teemapäivistä, jotka sopivat opetuksen monipuolistamiseen ja mm. aihekokonaisuuksien käsittelemiseen .

Sivun ylälaidassa on linkkejä teemapäivien ja -vuosien sivustoihin, joihin Opetushallitus on tuottanut kouluille soveltuvaa aineistoa teemapäivän - ja vuoden järjestämistä helpottamaan.

Kansallinen veteraanipäivä 27.4. – katso ideat kouluyhteistyöhön

VeteraanipäiväKansallista veteraanipäivää vietetään jälleen huhtikuun 27. päivänä muistoksi sodan päättymisestä ja rauhan alkamisesta. Vuoden 2017 Kansallisen veteraanipäivän teema on Sinun – Din. Teemalla halutaan tuoda esille, että veteraanipäivä on meidän kaikkien yhteinen juhla – sinun juhlasi. Kunniavieraita ovat sotiemme veteraanit läheisineen.

Sotiemme veteraanien juhlapäiväksi otettua Lapin sodan päättymispäivää on vietetty vuodesta 1987 lähtien Kansallisena veteraanipäivänä. Juhlapäivää kunnioitetaan juhlaliputuksella ja elossa olevien sotaveteraanien muistamisella.

Kunnissa vietetään juhlatilaisuuksia, joita veteraanijärjestöt järjestävät yhteistyössä koulujen, seurakuntien, puolustusvoimien, kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen, nuorisojärjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Joka vuosi järjestetään myös yksi valtakunnallinen päätapahtuma. Tänä vuonna Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään Lahdessa torstaina 27.4.2017.

Kouluja kannustetaan huomioimaan opetuksessaan Kansallinen veteraanipäivä. Veteraanijärjestöjen edustajat tulevat mielellään kouluihin puhujiksi tai haastateltaviksi.

Kansallisen veteraanipäivän suositus

Kansallinen veteraanipäivä (pdf)

Nationella veterandagen (pdf)

Veteraanipäivän kuvituskuvaIdeoita kouluyhteistyöhön

 • teeman huomioiminen koulutyössä eri oppiaineiden opetuksessa (esim. historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli, kuvaamataito ja musiikki), sekä teemapäivän tai – viikon kautta
 • veteraaniprojekti, johon liittyy tiedon hankintaa, prosessointia ja esittämistä
 • koulujen vierailut kotiseutumuseossa veteraani- tai lottajärjestöjen edustajat oppaina
 • veteraanien, lottien, veteraanijärjestöjen tai maanpuolustusjärjestöjen edustajien pitämät oppitunnit tai muut aktiviteetit kouluissa
 • oppilaiden esityksiä vanhainkodeissa, kohtaamista, keskustelua, yhteistoimintaa
 • veteraanikummit, joiden kanssa asioista pääsee keskustelemaan syvällisemmin
 • vierailujen ja museokäyntien dokumentointi (videointi, valokuvat, koulun www-sivut, ym.)
 • päivänavaukset Suomen historian kannalta oleellisina päivinä: oppilaat voivat lukea muistelmia, Tuntematonta sotilasta tai muita sotavuosien kuvauksia
 • sota-ajan musiikkia
 • veteraanihaastattelut, sukupuut: oppilaat tallentavat itse haastattelut ja kohtaamiset
 • lipunnoston ja siihen liittyvien perinteiden ja tapojen opettaminen
 • elokuvien hyödyntäminen historian opetuksessa ja/tai kaikille yhteisessä tilaisuudessa
 • yhteinen veteraanipäivän tai itsenäisyyspäivän juhla veteraani- tai muun maanpuolustusjärjestön edustajien kanssa

Tärkeää on huomioida myös kotirintamaveteraanien, lottien, sotalasten ja -orpojen sekä evakkojen kokemukset.

Lisätietoa ja aineistoja verkossa

Kansallinen veteraanipäivä -sivut

Kansallinen veteraanipäivä 27.4, uutinen 2013, YLE

Veteraanien perintöhttp://www.defmin.fi/talvisota/

Veteraaniperinne

Suomen Lottaperinneliitto

Lotta Svärd antoi nimensä Suomen maanpuolustusnaisille, uutinen 2011, YLE

Lotta Svärd -järjestö

Veteraanien perintö - Itsenäinen isänmaa -tunnus, (Youtube)

Talvisot, Puolustusministeriö

Talvisota, YLE

Turvallisuuspolitiikan tietopankki

VeteraanipäiväKansallista veteraanipäivää vietetään jälleen huhtikuun 27. päivänä muistoksi sodan päättymisestä ja rauhan alkamisesta. Olemme koonneet ideoita päivän huomioimiseksi opetuksessa ja koulujen muussa toiminnassa.