Merkkivuosi 1809

Opetushallitus kannustaa kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen historian merkkivuodet 1808–1809 eri oppiaineiden opetuksessa ja muissa tapahtumissaan.

Historian oppiaineessa vuoden 1808–1809 tapahtumat kuuluvat keskeisiin opetussuunnitelman sisältöihin. Suomen sodan syitä ja seurauksia sekä vuosien 1808–1809 merkitystä Suomen kannalta käsitellään peruskoulun 7. luokalla sekä lukion kursseilla 4. ja 5. Opetuksessa tarkastellaan Suomen asemaa ensin Ruotsin ja sen jälkeen Venäjän yhteydessä autonomisena suuriruhtinaskuntana sekä Suomen kansallista, valtiollista ja kulttuurista kehitystä.

Merkkivuosia 1808–1809 voi lisäksi käsitellä esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden, musiikin, kuvataiteen tai ruotsin kielen tunneilla. Teemavuosi liittyy myös aihekokonaisuuteen kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, ja se voi olla esillä koulun omissa projekteissa. Opetushallitus kannustaa kouluja ja oppilaitoksia suunnittelemaan merkkivuoden tapahtumia ja opetusta yhdessä esimerkiksi paikallisten kulttuurilaitosten, naapurimaiden ystävyyskoulujen tai muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opetushallitus valmistelee yhteistyössä valtioneuvoston kanslian, pedagogisten järjestöjen, Helsingin Suomalaisen Klubin, Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ja Yleisradion kanssa materiaalia ja kilpailuja sekä tuottaa virikkeitä koulujen työn tueksi.