Kansallisarkiston tietopaketti

 

Kansallisarkistolta tietopaketti kouluille Suomen sodasta

Kansallisarkisto on yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto r.y:n (HYOL) ja Finlands svenska historielärarförbund r.f:n (FSH) edustajan kanssa koonnut digitaalisen asiakirjapaketin mahdollistaakseen Suomen sotaa koskevan opetuksen syventämisen. Paketti koostuu 19 alkuperäisestä asiakirjasta, jotka kaikki ovat käytettävissä myös puhtaaksi kirjoitettuina, johdantoineen (n.10 riviä per asiakirja).

Asiakirjat on yleensä laadittu vaikeaselkoisella käsialalla ja käyttäen kirjaimia joiden ulkoasu poikkeaa nykyisestä. Kieliasu poikkeaa nykyisestä.
Kansallisarkisto on helpottaakseen opetuskäyttöä kirjoittanut asiakirjat nykyasuun eli puhtaaksi, mutta säilyttänyt aikalaiskieliasun. Kieltä ei ole normalisoitu, koska pyrkimyksenä on että oppilas kokisi asiakirjan mahdollisimman alkuperäisenä, autenttisena. Opettajien tehtäväksi on jätetty vaikeaselkoisten sanojen ja muotoilujen selittäminen.

Asiakirjapaketti keskittyy itse sotaan ja pyrkii valaisemaan mitä se saattoi merkitä sen kokeneille. Siinä on niin pitkälle kuin mahdollista pyritty välittämään kuva sodan arjesta ja oloista Suomessa 1808-1809, sodan jaloissa.
Suomen suuriruhtinaskunnan omaa hallintoa ja Suomen asemaa (Venäjän keisarikunnan osana) vuodesta 1809 valaisevia asiakirjoja ei siksi ole siihen liitetty.

Asiakirjapaketti sisältää seuraavat asiakirjat: 

Sota syttyy

 • Mäntsälän kirkossa 7.2.1808 luettu kuulutus sotilaiden kutsumisesta sotapalvelukseen.
 • Aleksanteri I:n julistus Suomen asukkaille 6/18.2.1808 syttyneen sodan johdosta
 • Venäjän joukkojen ylipäällikön von Buxhoevdenin kuulutus 2.4.1808 suomalaisten upseerien velvollisuudesta palata virkataloihinsa
 • Maaherra Wibeliuksen protesti 14.4.1808 tätä vastaan. 

Tappioita ja voittoja

 • Viaporin antautumissopimus 6.4.1808
 • Kysymyksiä ja vastauksia Viaporin luovuttamisen käytännön järjestelyistä 26.4.1808
 • Painettu kertomus Ahvenanmaan rahvaan onnistuneesta noususta venäläisiä joukkoja vastaan 6.–11.5.1808 
 • Venäläisten joukkojen ylipäällikön von Buxhoevdenin kuulutus Ahvenanmaan kapinan johdosta 30.5.1808 

Venäjä vaatii uskollisuutta

 • Aleksanteri I:n manifesti Suomen liittämisestä Venäjän valtakuntaan 5.6.1808
 • Uskollisuudenvala Aleksanteri I:lle 
 • Esirukous Venäjän keisarin puolesta joka luettiin kirkoissa heinäkuussa 1808
 • Ote Matias Calonius Turun Akatemian rehtorin vaihtumisen yhteydessä julkaisemasta ohjelmasta 21.6.1808 

Sodan käännekohdassa

 • Kenraali Orlov-Denisovin kuulutus joidenkin Vaasan läänin kylien kapinallisille asukkaille 2.8.1808
 • Kenraali von Döbelnin raportti Lapuan voitosta 14.7.1808
 • Majuri Joachim Zachris Dunckerin kirje vaimolleen 12.10.1808 

Armeijan talvehtiessa

 • Otteita raporteista suomalaisten joukkojen tautitilanteesta Torniossa joulukuussa 1808
 • Maaliskuussa 1809 laaditut luettelot kuopiolaisen kellosepän Zachris Svahnin ja työmies Henrik Toijosen sodassa menettämästä omaisuudesta
 • Hovimarsalkka Piperin kirje pojalleen Sten Piperille 16.3.1809 kuningas Kustaa IV Adolfin vangitsemisesta
 • Sopimus Suomen pohjoisen armeijan antautumisesta Seivissä 25.3.1809
 • Kenraali H.H. Gripenbergin raportti antautumisesta 26.3.1809 

Sodan lopun häämöttäessä

 • Aleksanteri I:n hallitsijavakuutus 26.3.1809
 • Kenraali von Döbelnin jäähyväsipuhe suomalaisille joukoille Uumajassa 8.10.1809
 • Entisen sotilaan Esaias Kempen avustusanomus liitteineen 1827.

Asiakirjapaketti

Lisätietoja: projektipäällikkö Pertti Hakala, Kansallisarkisto, p. (09) 228 52 271, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)narc.fi.