Suomalainen kirjoituskilpailu

Helsingin Suomalainen Klubi ry järjestää Suomalaisen kirjoituskilpailun lukiolaisille yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton sekä Kustannusosakeyhtiö Otavan ja Suomen Kuvalehden kanssa.

Nyt ensimmäisellä kerralla kilpailu järjestetään historian merkkivuosien 1808 ja 1809 tiimoilta valtioneuvoston kanslian merkkivuosien toimikunnan kanssa. Kilpailuaiheet käsittelevät vuosien 1808 ja 1809 perintöä suomalaisille sekä tuon ajan heijastumista tämän päivän Suomeen. Tehtävissä ohjataan muun muassa laatimaan fiktiivisiä tekstejä 1800-luvun alun autenttisten asiakirjojen pohjalta, pohtimaan Suomen sodan vaikutusta maamme nykyisiin oloihin tai tuon ajan kieltä ja kirjallisuutta.

Kilpailu ajoittuu syyslukukauden alusta 2008 itsenäisyyspäivään ja on tarkoitettu kaikille lukiolaisille.  Kirjoitelmat voidaan tuottaa osana historian tai äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien opiskelua, ja kukin opettaja voi lähettää kilpailuun kolme parasta kirjoitusta. Palkinnot jaetaan juhlallisesti Helsingin Suomalaisella Klubilla suomalaisen kulttuurin päivään 28. helmikuuta 2009 liittyen. Tuomaristo koostuu järjestävien yhteisöjen edustajista.

Kilpailun suojelijana on eduskunnan puhemies Sauli Niinistö.

Tehtävät

I Kieli ja kaunokirjallisuus

1. Miten eri aikojen tekstit kuvaavat sankaruutta? Vertaile Runebergin, Linnan tai muiden suomalaisien kirjailijoiden sankareita.

II Fiktiivisiä tekstejä autenttisten asiakirjojen pohjalta

2. Aineistona on katkelma Sara Wacklinin muistelmateoksesta Sata muistelmaa Pohjanmaalta (1844–1845). Katkelmassa kuvataan venäläisten upseerien suomalaisille naisille v. 1809 järjestämiä tanssiaisia. Kirjoita tanssiaisista valitsemastasi näkökulmasta. (www.suomalaisuus.fi)

3. Aineistona on aatelissäädyn uskollisuudenvala keisarille vuodelta 1809. Asettaudu 1800-luvun alussa eläneen suomalaisen upseerin asemaan ja kirjoita ystävällesi kirje, jossa kerrot keisarille annetun uskollisuudenvalan sinussa herättämistä ajatuksista. (www.1809.fi)

III Näkökulmia nykyaikaan

4. Kirjoita essee, jossa pohdit, millaisessa Suomessa eläisimme nyt, jos vuoden 1809 sota olisi päättynyt toisin. Voit halutessasi käyttää valtioneuvoston 1808–1809 -merkkivuoden sivustoa (www.1809.fi).

5. Kirjoita puhe tai alustuspuheenvuoro, jonka pidät nuorten kansainvälisessä tulevaisuusseminaarissa siitä, mitä kansallinen identiteetti merkitsee nykysuomalaiselle nuorelle.

Kilpailun tiedote(pdf)

Lisätietoja: Suomalainen kirjoituskilpailu (Suomalainen Klubi)