Draamapedagogiikan käyttö autonomian ajan opetuksessa


Draamapedagogiikan avulla voidaan elävöittää käsiteltävää aihepiiriä, tässä tapauksessa autonomian ajan Suomen suuriruhtinaskunnan historiaa. Draaman avulla nekin oppilaat, jotka luku- ja kirjoitustaidollisesti eivät voi näyttää kaikkea osaamistaan, pääsevät esille ja osallistumaan.

Samalla kun draaman tekeminen ja esittäminen saa olla hauskaakin, oppilaat ikään kuin huomaamatta oppivat kriittistä ajattelua, tutkimista ja ongelmanratkaisutaitoja. Draaman avulla toisen ihmisen asemaan asettuminen painottuu, mutta myöskin käsiteltävän asian ymmärtäminen. Draama opettaa sosiaalisia taitoja.

Ihmiset eri aikoina pyrkivät toimimaan mahdollisimman järkevästi. Autonomian ajan ihmisten ympäristö ja mahdollisuudet vaikuttaa asioihinsa olivat toisenlaiset kuin nykyään. Draaman avulla tämä käy nopeasti oppilaille selväksi.

Saija Alanko