Draaman toteuttaminen oppitunnilla

Historian tunnilla draama voidaan toteuttaa joko kaksoistunnin yhteydessä tai yksittäisillä 45 minuutin oppitunneilla siten, että edellisellä tunnilla suunnitellaan ja seuraavalla tunnilla työt esitetään.

Draaman alustus vaatii opettajalta jonkin verran esityötä. Aluksi luokalle selitetään draaman tavoitteet. Sitten oppilaat jaetaan noin 4-6 henkilön ryhmiin. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet totuttelevat toisiinsa. Tämä lämmittelytilanne vie noin 10-15 minuuttia. Siinä voi olla joko rentoutus tai ns. luottamusharjoitus. Oppilaat voivat pareittain matkia vaikkapa musiikin tai mielikuvaharjoitusten avulla toistensa liikkeitä rauhalliseen tahtiin.

Lämmittelyn jälkeen opettaja jakaa ryhmille draaman aiheen ja mahdollisesti roolit. Draama voi muodostua myös esimerkiksi jonkin kuvan, tekstin tai esineen ympärille. Oppilaat voivat sitten itse rakentaa tarinan. Esityksen kesto on noin 10-15 minuuttia.

Esitysten jälkeen ryhmässä keskustellaan draaman herättämistä ajatuksista. Opettaja voi johdatella keskustelua lisäkysymyksillä kuten olisitko voinut toimia tilanteessa toisin ja mitä voisit oppia tilanteesta ja olosuhteista menneisyydessä.

Draaman järjestäminen oppitunnilla vaatii opettajalta epävarmuuden sietokykyä ja pitkäjänteisyyttä. Tunnelma luokassa saattaa vaikuttaa valmisteluvaiheessa kaoottiseltakin, mutta yleensä järjestyy lopuksi. Työn lopputulos voi olla opettajalle yllätys – oppilaat voivat tuoda käsiteltävään asiaan uuden ulottuvuuden.

Saija Alanko