Liikennekasvatus

SuojatieLiikennekasvatuksen tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kaikilla kouluasteilla. Suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan ikä, liikenneympäristö, oppilaiden kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset taidot. Sisältöä rakennetaan aiemmin opittujen asioiden pohjalta oppilaan taitojen kehittyessä.

Turvallisia toimintatapoja opetetaan niin kotona kuin koulussa. Turvalliset toimintatavat omaksutaan varmimmin, kun lapsen ja nuoren lähiympäristö tukee omalla esimerkillään ja käytöksellään vastuullista toimintaa liikenteessä. Liikennekasvatus on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Siirryttäessä kouluasteelta toiselle, turvallisten toimintatapojen tulisi säilyä ja niiden tulisi olla osa jokapäiväistä elämää.

Liikenneturvallisuusviikko 2017 – Koulumatkani

Liikenneturvallisuusviikkkoa vietetään 11.–15.9.2017 teemalla turvallinen koulumatka. Monialalinen oppimiskokonaisuus Koulutmatkani on tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja kestoltaan yhtä teemapäivää pidempi kokonaisuus, jossa liikenneturvallisuus on keskeisellä sijalla.

Liikenneturvallisuusviikko 2017 – Koulumatkani.

Katso myös:

Liikenneturva – opettajien sivut

Elisa Helinin blogikirjoitus: Ihmisenmittainen liikenne – lapsenmittainen koulutie

Poliisin uusi videokanava Poliisitube tarjoaa tietoa, neuvoja ja tunteita

Poliisitube on poliisin uusi videokanava, jossa julkaistaan ohjelmasarjoja lapsille ja nuorille sekä videoita liikenteeseen ja oman turvallisuuden parantamiseen liittyen. Mukana on myös videobloggaajia.

Poliisitubessa julkaistaan tammi-kesäkuun aikana ainakin sata videota kuudessa eri ohjelmakategoriassa. Sen on tarkoitus olla ennaltaehkäisevä ja informatiivinen, mutta myös tunteita herättävä. Kanava löytyy Youtubesta. Osa ohjelmista on tekstitetty ja puhuttu myös ruotsiksi.

Lue lisää tiedotteesta

Tutustu Poliititubeen

PoliisiileijonaPoliisitube on poliisin uusi videokanava, jossa julkaistaan ohjelmasarjoja lapsille ja nuorille sekä videoita liikenteeseen ja oman turvallisuuden parantamiseen liittyen. Mukana on myös videobloggaajia.