Käsityön lukiodiplomi

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Käsityön lukiodiplomin materiaalit

Käsityön lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)
Käsityön lukiodiplomin tehtävät lukuvuodelle 2016–2017 (pdf)

Lukiodiplomitodistus

Lukion taito- ja taideaineissa suoritettavissa lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Pdf-muotoinen lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon arvioinnin koepankin yhteydessä. Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta on lähetetty lukioille 26.2.2012 (Opetushallituksen tiedote 47/2012). Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin KOULUTA-järjestelmän kautta.

Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Lukiot voivat halutessaan käyttää aiemmin tilattuja painettuja lukiodiplomin todistuspohjia niin kauan kuin niitä riittää.

Koepankki
Arkisto: Painettu lukiodiplomin todistuspohja

Lisätietoja

opetusneuvos Mikko Hartikainen, puh. 029 533 1058,

Tekstiilikulttuurit ja minä

Käsityön e-oppimateriaali johdattaa tutkimusmatkalle erityisesti pukeutumiskulttuurin maailmaan, sen tuntemiseen ja ymmärtämiseen. Tekstiilikulttuurit ja minä - käsityön e-oppimateriaali

Käsityön lukiodiplomi uudistui syksyllä 2009

  • Lukiodiplomin ohjeessa on nyt omana lukunaan käsityötuotteen tai -teoksen kuvaus
  • Opiskelija laatii lukiodiplomikurssin alussa toimintasuunnitelman
  • Opiskelija voi käyttää toimintasuunnitelman runkona liitteenä olevaa jäsennystä (liite 2)
  • Ohjeessa on tarkennettu lukiodiplomien arviointimenettelyn kokonaisuutta
  • Arvioinnin kohteet ja kriteerit on uudistettu
  • Arvioinnin apuna voidaan käyttää arviointilomaketta (liite 3)
  • Arviointilomake sisältää arvioinnin kohteet ja niiden kriteerit sekä ”käsityön lukiodiplomin kokonaisuus” -kaavion
  • Lukiodiplomitodistuksen kääntöpuolen tietojen ohjeistusta on täsmennetty

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)

Lisää aiheesta EDU.fissä

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus