Kotitalouden lukiodiplomi

Kotitalouden lukiodiplomi myönnetään lukion opiskelijalle kotitalouden opiskelussa osoitetusta erityisosaamisesta ja siihen liittyvästä harrastuneisuudesta.

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Kotitalouden lukiodiplomin materiaalit

Kotitalouden lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)
Kotitalouden lukiodiplomin tehtävät ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Aikaisempien vuosien kotitalouden lukiodiplomien arkisto

Lukiodiplomitodistus

Lukion taito- ja taideaineissa suoritettavissa lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Pdf-muotoinen lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon arvioinnin koepankin yhteydessä. Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta on lähetetty lukioille 26.2.2012 (Opetushallituksen tiedote 47/2012). Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin KOULUTA-järjestelmän kautta.

Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Lukiot voivat halutessaan käyttää aiemmin tilattuja painettuja lukiodiplomin todistuspohjia niin kauan kuin niitä riittää.

Koepankki
Arkisto: Painettu lukiodiplomin todistuspohja

Lisätietoja

opetusneuvos Marjaana Manninen, puh. 029 533 1142,

Minun kotini

Kotitalouden e-oppimateriaali käsittelee kestävää elämäntapaa, taloutta, ympäristöä, ihmissuhteita ja yhdessä elämistä sekä kannustaa pohtimaan niitä omia valintoja ohjaavina arvoina.
Minun kotini - kotitalouden e-oppimateriaali

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)