Median lukiodiplomi

Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan viestintäsivistystä ja erilaisten viestintätaitojen hallintaa, joita mediayhteiskunnan täysivaltainen kansalainen tarvitsee. Koska diplomin suorittajalta vaaditaan monipuolista otetta mediasta, välineiden hallinnan ja ilmaisukeinojen lisäksi edellytetään viestien tulkinnan taitoa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Diplomi siten edistää koulussa oppiaineiden yhteistyötä ja tukee viestintä ja mediaosaaminen –aihekokonaisuuden toteutumista. Median lukiodiplomia suorittaville opiskelijoille diplomi on yleistä valmentautumista työelämään, joillekin myös uranvalinnan tuki. Opiskelija voi hyödyntää diplomia myös jatko-opinnoissaan.

Lukiodiplomien yleiset suoritusohjeet

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Median lukiodiplomin materiaalit

Median lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)
Median lukiodiplomin tehtävät lukuvuodelle 2016–2017 (pdf)

Aikaisempien vuosien median lukiodiplomien arkisto

Lukiodiplomitodistus

Lukion taito- ja taideaineissa suoritettavissa lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Pdf-muotoinen lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon arvioinnin koepankin yhteydessä. Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta on lähetetty lukioille 26.2.2012 (Opetushallituksen tiedote 47/2012). Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin KOULUTA-järjestelmän kautta.

Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Lukiot voivat halutessaan käyttää aiemmin tilattuja painettuja lukiodiplomin todistuspohjia niin kauan kuin niitä riittää.

Koepankki
Arkisto: Painettu lukiodiplomin todistuspohja

Lisätietoja

Opetusneuvos Kristina Kaihari (historia ja yhteiskuntaoppi), puh. 029 533 1085,

Median maailma

Median maailma on verkkokurssi median lukiodiplomia suorittaville lukiolaisille. Median maailma sisältää muun muassa tietoa joukkoviestinnän kehityksestä, erilaisten mediatekstien analysoinnin mahdollisuuksista ja tapauskuvauksia eri ikäisten median käytöstä. Median maailma

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)