Teatterin lukiodiplomi

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Teatterin lukiodiplomin materiaalit

Teatterin lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Aikaisempien vuosien teatterin lukiodiplomien arkisto

Lukiodiplomitodistus

Lukion taito- ja taideaineissa suoritettavissa lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Pdf-muotoinen lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon arvioinnin koepankin yhteydessä. Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta on lähetetty lukioille 26.2.2012 (Opetushallituksen tiedote 47/2012). Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin KOULUTA-järjestelmän kautta.

Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Lukiot voivat halutessaan käyttää aiemmin tilattuja painettuja lukiodiplomin todistuspohjia niin kauan kuin niitä riittää.

Koepankki
Arkisto: Painettu lukiodiplomin todistuspohja

Nykyteatterin rihmastoja

Teatterin e-oppimateriaali tutustuttaa teatterin suuntiin ja ilmiöihin sekä teatterin tekemiseen ja vastaanottoon. Nykyteatterin rihmastoja - teatterin e-oppimateriaali

Teatterin lukiodiplomi uudistui syksystä 2008

Mitkä muuttui?

Suurimmat muutokset:

  • nimi muuttuu teatterin lukiodiplomiksi
  • pohjakurssien määrä nousee kahdesta kolmeen
  • opettajan rooli työohjaajana on määritelty tarkemmin
  • esseen tilalle oppimisprosessin kirjallinen reflektointi
  • ohjaukseen, reflektiivisen tekstin kirjoittamiseen ja arviointikeskusteluun varattavat ajat
  • vuosittain vaihtuvia valtakunnallisia tehtäviä ei enää anneta, vaan tehtävä on vapaavalintainen ja oma
  • arvioinnin kohteet ja painotukset muuttuvat (esityksen osuus 2/3; työsuunnitelma, reflektiivinen oppimisprosessin kuvaus ja arviointikeskustelu yhteensä 1/3)

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)