Puheviestintätaitojen päättökoe (Puhvi-koe)

Puhvi-koe kuvituskuvaPuheviestintätaitojen päättökoe eli Puhvi-koe on Opetushallituksen vuosittain laatima toisen asteen opiskelijoiden puheviestintätaitojen päättökoe lukiolaisille ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille. Ensisijaisesti koe on tarkoitettu päättökokeena suoritettavaksi viimeisenä lukiovuonna, mutta syksyllä 2016 voimaan tulleiden opetussuunnitelman perusteiden mukaan koe voidaan järjestää ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen -kurssin yhteydessä. Kokeen järjestämisestä päätetään paikallisesti.

Puhvi-kokeen tilaaminen

Kokeen suoritusaika on koko lukuvuosi kokeen julkaisemisen jälkeen. Maksullisen koevihkon voi tilata markkinointisihteeri Asta Pajarilta, puh. 029 533 1164, . Lukuvuoden 2016–2017 koe toimitetaan pdf-tiedostona.

Puhvi-kokeen arviointi., todistus-, ja palautelomakkeet

Esiintymistaitojen arviointikriteerit (pdf)

Ryhmäviestintätilanteen arviointikriteerit (pdf)

Todistus (pdf)

Palautelomake