Hyviä käytäntöjä

Pyhäjoen lukion oppilaiden ja opettajien laaja fysiikan CERN -opintomateriaali
Sivuilla esitellään CERNin hiukkasfysiikan tutkimuskeskusta sekä annetaan ohjeita ja ideoita lukiolaisten CERN-opintomatkan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Materiaali sisältää myös CERNissä pidettyjä tiedeopetuksen luentoja lukiolaisille sekä fysiikan virtuaalilaboratorion, jossa voi tehdä mittauksia, laskea tuloksia ja tarkistaa ne. Lisäksi sivuilla esitellään esimerkkejä, miten lukion fysiikan ja äidinkielen kursseja voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi.