Kuvataide


Heikka Jämsä, Helsingin kuvataidelukio: ”Minä luonnossa liikkujana”. Työ on palkittu Eurooppa koulussa -kilpailussa 2004.

Kuvataiteen sivusto on rakennettu lukion kurssien pohjalle. Kurssien tavoitteiden ja sisältöjen arvioinnin lisäksi sivuilla käsitellään kuvataideopetuksen menetelmällisiä kysymyksiä ja oppiaineen yhteyksiä aihekokonaisuuksiin. Sivuilla on runsaasti myös tehtäväesimerkkejä, joiden pohjalta voi itse laatia omia teemallisia kokonaisuuksia. Lukion kuvataideopetus painottuu aiempaa enemmän mediaosaamiseen. Tästä syystä työskentely vaatii ainakin hyvän ATK-varustuksen ohjelmineen, digitaalisia kameroita, skannerin ja videotykin.

Kuvataiteen arviointikäytännöt monipuolistuvat. Arvioinnissa korostuu jatkuva arviointi luokkatilanteissa sekä pitkäaikaiseen näyttöön perustuva opettajan tekemä arviointi ja opiskelijan itsearviointi. Opiskelijoiden töistään keräämät portfoliot, jotka kertovat lopputuloksen lisäksi työskentelyprosessista, ovat osoittautuneet oivallisiksi oppimisen seurannan välineiksi. Portfolio arviointimenetelmänä soveltuu hyvin taiteelliseen arviointiin. Portfoliotyöskentelyn ja -arvioinnin harjoittelun tärkeyttä lisää se, että kuvataiteen lukiodiplominäyttö suoritetaan portfoliokokeena. 

Ajankohtaista

OPS2016-logo

Aineistoja kuvataiteen opetuksen virittäjiksi

Miten leikkiin perustuva työskentely tukee oppimista, mitä ulottuvuuksia visuaalisen kulttuurin monilukutaidossa on ja miten digitaalisuus liittyy kuvataiteeseen? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan OPS2016 -tukimateriaaleissa, joita ovat Opetushallitukselle laatineet useat alan asiantuntijat.

Arkkitehtuurin löytölaatikko

Uusi arkkitehtuurikasvatuksen oppimissisältö

Arkkitehtuurin Löytölaatikko – Kasvattajan opas johdattaa yleistajuisesti arkkitehtuurikasvatukseen, esittelee teeman suhteessa uudistettuun opetussuunnitelmaan ja sisältää helppoja käytännön esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ja arkkitehtuurin tutkiskelemiseen. Aineisto sopii käytettäväksi erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi taiteen perusopetuksen toimipisteissä, kirjastoissa ja kouluissa tai esikouluissa.

Värinautit

Alakoululaisille väriä syksyn alkuun

Värinautit-taidekasvatusprojektissa on tuotettu pedagogista materiaalia alakouluikäisten lasten opetukseen.

Kiasma

Kiasma on julkaissut pedagogista materiaalia opetussuunnitelmien käyttöönottoon

Kiasma on tuottanut materiaalia, joilla tuetaan 1.8.2016 käyttöön otettavien esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoa. Nykytaideoppi-tehtäväpaketti tarjoaa päiväkodeille ja alakouluille lähestymistapoja ilmiölähtöiseen oppimiseen taiteen avulla sekä museon käyttämiseen oppimisympäristönä.

Arkkitehtuurikasvatusmateriaalia Alvar Aallon juhlavuoden kunniaksi

Alvarin maailma -verkkosivusto esittelee 15 keskeistä Aalto-kohdetta kotimaassa ja ulkomailla.

Näytä kaikki