Toinen kotimainen ja vieraat kielet

Kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Näiltä sivuilta löydät aineistoa, jonka tarkoituksena on antaa virikkeitä paikallisen opetussuunnitelman laadintaan, opetuksen suunnitteluun ja luokkatyöskentelyyn.

Ajankohtaista

OPS2016-logo

OPS 2016 toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten tukimateriaalit

Edu.fi-sivujen verkkomateriaalit avaavat 22.12.2014 hyväksyttyjen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toisen kotimaisen ja vieraiden kielten osuuksien uusia käsitteitä ja tarjoavat opettajille esimerkkejä paikallisen opetussuunnitelman laadintaan.

Norden skolan -logo

Uusi ilmainen pohjoismainen oppimisportaali

Norden i Skolan (Pohjola koulussa) -oppimisportaali antaa opettajille ja oppilaille Pohjoismaissa täysin uusia mahdollisuuksia työskennellä pohjoismaisten kielten ja kulttuurien sekä ilmaston ja luonnon parissa.

Eurooppalainen kielisalkku

Opetushallitus on julkaissut uuden verkkoaineiston perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen ja opiskelun tueksi. Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on oppilaan oma kuvaus hänen kielten opiskelunsa kehittymisestä useampien vuosien ajalta.

Raportoi ruotsalaisuuden muistomerkki!

Muistomerkkien etsintää, kuvaamista ja muistomerkiksi soveltumisen arviointia voi toteuttaa osana minkä tahansa oppiaineen tai aihekokonaisuuden opetusta. Tehtävät sopivat hyvin toiminnalliseen ja tutkivaan oppimiseen sekä erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Se käy myös malliesimerkiksi kotikansainvälisyydestä.

Näytä kaikki