Mihin suomalainen uskoo? (UE5)

Mihin suomalainen uskoo?
- Opetushallituksen ja YLE:n etälukion UE5 -kurssi

Uskonnotkartalla.fi
Sivustolle on koottu karttapohjaisesti tällä hetkellä pääkaupunkiseudun uskonnollisia yhteisöjä ja paikkoja.
-Mari Huotari

Uskonnot Suomessa -hanke
Uskonnot Suomessa on Kirkon tutkimuskeskuksen yhdessä Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry:n kanssa toteuttama hanke, jonka tarkoituksena on kerätä ja ylläpitää tietokantaa Suomessa toimivista ja toimineista uskonnollisista yhteisöistä.

Uskonnot Suomessa -sivusto
Hyvä väylä löytää Suomessa toimivia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia yhteisöjä. Oheen on liitetty myös valikoima aiheeseen liittyviä tutkimuslinkkejä.
- Tuomas Martikainen, FM, tutkija, Religionsvetenskap, Åbo Akademi

Suomen uskonnot
Sivulta löytyvät kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen sekä muiden uskonnollisten liikkeiden esittelyjä ja linkkejä yhteisöjen omille kotisivuille.
- Jyrki Rossin viralliset kotisivut

Sivulta löytyvät hyvät muistiinpanot UE5 -kurssista.
- Jyrki Rossin viralliset kotisivut

Uskon asia - Nuorisobarometri 2006 (pdf) - Terhi-Anna Wilska (Toim.)
Vuoden 2006 barometrissa painottuvina teemoina olivat nuorten uskonnollisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. Teemat linkittyivät vuoden 2006 seurakuntavaaleihin sekä hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan. Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta

Tilastoja - Espoon Helluntaikirkko

  • Maailman uskonnot 2006
  • Kristilliset kirkot maailmanlaajuisesti 2007
  • Suomen kirkkokunnat 2007
  • Suomen ei-kristilliset uskonnolliset yhteisöt 2007
  • Suomesta lähetetyt lähetystyöntekijät 1990 ja 2000
Laura Paljakka