Verkkomateriaaleja kuluttajakasvatukseen

Kuluttajakasvatus
Artikkeli EDU.fissä, osana Aktiivinen kansalaisuus -aihekokonaisuuden teemakuukautta.
Julkaisija: Opetushallitus

Rahankäytön opas
Selkokielinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisema opas tarjoaa perustietoa oman talouden suunnittelusta ja velkaongelmien hoitamisesta. Opas on käännetty neljälle kielelle.