Kuvataide

Kuvataiteen verkkoaineistojen tarkoituksen on auttaa opetussuunnitelman laadinnassa ja opetuksen suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

Tutustu sivustoon avoimin mielin. Löydät sieltä vastauksia kuvataideopetuksen keskeisiin kysymyksiin kuten, mikä on taiteen tehtävä lapsen ja nuoren kasvussa aikuisuuteen, miten voin innostaa lapsia työskentelemään kuvataiteen parissa ja miten lasten töitä voi arvioida oikeudenmukaisesti? Sivuilla on runsaasti tehtäväesimerkkejä.

Kuvataiteen sivusto on rakennettu opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueiden mukaan, ja se tukee kuvataiteen tavoitteiden saavuttamista peruskoulussa. Hyvän opetuksen haasteita ovat oman opetuksen suunnittelu ja oppiaineen sisäisen integraation toteuttaminen teemallisena opetuksena sekä monipuolisten arviointimenetelmien käyttö. Näihin haasteisiin löydät rakennusaineita sivustosta.

Kuvataideopetuksessa painotetaan erityisesti aihekokonaisuuksia Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, Viestintä ja mediataito sekä Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä, mutta oppiaineella on liittymäkohtia myös kaikkiin muihin aihekokonaisuuksiin. Vuosisuunnitelma on hyvä laatia teemoittain ja kirjata yhteydet eri aihekokonaisuuksiin. Tämä käytäntö auttaa opettajaa seuraamaan omaa työtään ja kehittämään sitä.

Kuvataideopetuksessa painotetaan aiempaa enemmän mediakasvatusta, mikä vaatii kunnolliset ATK-välineet ohjelmineen, digitaalikameroita, kuvaskannerin ja videotykin käyttömahdollisuuden oppiaineessa.

Opetussuunnitelman perusteissa kuvataiteen arviointi perustuu pitkäaikaiselle näytölle, mikä edellyttää sitä, että oppilailla on mahdollisuus koota työskentelyprosesseistaan ja valmiista töistään portfolioita. Oppilaalla on mahdollisuus seurata omaa edistymistään ja kehittää itsearviointikykyään portfoliotyöskentelyn avulla. Opettaja tukee myös arviointikeskustelujen avulla oppilasta jatkuvasti oppitunneilla.

Ajankohtaista

Suomi 100 -logo

"Mielimaisemani” – Koululaisten valtakunnallinen kuvataidekilpailu 2017”

”Mielimaisemani”-kuvataidekilpailu kutsuu koululaiset mukaan! Kilpailu on osa Suomi 100 lasissa! Lasten ja nuorten suuri kulttuurikatselmus hanketta ja tavoitteena on edistää oppilaiden kuvallista ilmaisua ja lisätä kiinnostusta kuvataidetta kohtaan. Kilpailuaika on 1.2–31.3.2017.

Arkkitehtuurin löytölaatikko

Uusi arkkitehtuurikasvatuksen oppimissisältö

Arkkitehtuurin Löytölaatikko – Kasvattajan opas johdattaa yleistajuisesti arkkitehtuurikasvatukseen, esittelee teeman suhteessa uudistettuun opetussuunnitelmaan ja sisältää helppoja käytännön esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ja arkkitehtuurin tutkiskelemiseen. Aineisto sopii käytettäväksi erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi taiteen perusopetuksen toimipisteissä, kirjastoissa ja kouluissa tai esikouluissa.

Värinautit

Alakoululaisille väriä syksyn alkuun

Värinautit-taidekasvatusprojektissa on tuotettu pedagogista materiaalia alakouluikäisten lasten opetukseen.

Kiasma

Kiasma on julkaissut pedagogista materiaalia opetussuunnitelmien käyttöönottoon

Kiasma on tuottanut materiaalia, joilla tuetaan 1.8.2016 käyttöön otettavien esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoa. Nykytaideoppi-tehtäväpaketti tarjoaa päiväkodeille ja alakouluille lähestymistapoja ilmiölähtöiseen oppimiseen taiteen avulla sekä museon käyttämiseen oppimisympäristönä.

Arkkitehtuurikasvatusmateriaalia Alvar Aallon juhlavuoden kunniaksi

Alvarin maailma -verkkosivusto esittelee 15 keskeistä Aalto-kohdetta kotimaassa ja ulkomailla.

Näytä kaikki