Ainerajat ylittäviä projekteja

Perinteisesti ainerajat ylittäviä projekteja on syntynyt koulujen juhliin ja merkkipäivien viettoon liittyvänä toimintana ja ohjelmina. Mahdollisuuksia on paljon kuten myös perinteitä. Tähän osioon on kerätty joitakin ainerajat ylittäviä projekteja ja teemoja.

Myös opiskelumenetelmät ja materiaalit voivat tarjota perinteiset ainerajat ylittäviä sisältöjä. Esimerkiksi opiskelemalla vierasta kieltä jonkin toisen oppiaineen sisällöillä voi olla erittäin palkitsevaa varsinkin jos aihealue on itselle kiinnostava. Kieltä voi opiskella vaikka samanaikaisesti taidetta opiskelemalla.
Learn French with art

Ampiainen on muotoilun ja arkkitehtuurin teemapäivä kouluissa. Teemapäivällä halutaan herätellä kiinnostusta suunniteltua ympäristöä kohtaan, tarjota kouluille mahdollisuus luoda yhteyksiä oman paikkakunnan arkkitehteihin ja muotoilijoihin sekä lisätä tietoisuutta alan ammatillisista mahdollisuuksista. Ampiainen on tarkoitettu kaikille Suomen kouluille. Se tarjoaa välineitä ja vinkkejä työskennellä koulussa tai oppilaitoksessa muotoilun ja arkkitehtuurin kysymysten parissa.

Lehtiverstaan kuvakoulu
Lehtiverstas on hauska ja helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla koulut ja luokat voivat luoda ja julkaista Internetiin omia verkkolehtiään. Kuvataidetuntien esitelmät, tutkielmat, projektit, vierailut ja opintomatkat voidaan muokata taidelehden artikkeleiksi oppilaiden toimiessa toimittajina ja opettajan päätoimittajana.

Hiiripiiri
Hiiripiiri on 6-12 vuotiaiden lasten tieto- ja viestintätekniikkataitojen sekä media- ja nettitaitojen maksuton oppimisaineisto. Hiiripiiri on kaikkien koulujen ja päiväkotien vapaasti käytettävissä. Oppimisaineiston tavoitteena on samalla toimia opettajan pedagogisena tukena.

Aikakauslehti opinnoissa
Toiminnan tavoitteena on opetuksen tueksi suunniteltujen Internet-sivujen ylläpitäminen kouluja ja oppilaitoksia tehokkaasti palvelevana ajankohtaisena tieto-, virike- ja materiaalipankkina. Toiminta on suunniteltu kaikille koulutusasteille ja opettajille. Vuosittain järjestettävä koulujen aikakauslehtipäivä tarjoaa myös oivan tilaisuuden aineidenvälisen yhteistoiminnan järjestämiseen. Aikakauslehtien liiton kautta voi myös tilata edullisesti aikakauslehtiä kouluun.

Sanomalehti opetuksessa -toiminta
Sanomalehtien Liitto ja Suomessa ilmestyvät noin 200 sanomalehteä tarjoavat opettajille vinkkejä sanomalehtien käytöstä koulutyössä ja julkaisevat virikeaineistoja eri aineiden ja kouluasteiden opettajille. Aineistot ovat opettajille maksuttomia ja niitä saa lehtitalojen kouluyhteyshenkilöiltä sekä Sanomalehtien liiton verkkosivuston Tilattavat julkaisut -kohdasta. Sanomalehtiviikkoa vietetään myös vuosittain helmikuussa.

Esimerkkejä ainerajat ylittävistä projekteista

Olympiakisat
Kulttuurin kuvat ja visuaaliset tulkinnat
Encounters with New Media

Ainerajat ylittäviä oppisisältöjä - mediakasvatus

Mediakompassi
YLE:n tuore ohjelmasarja ja verkkosivut antaa evästä sekä oppijoille, opettajilel että vanhemmille media-aalloilla purjehtimiseen.

Median maailma
Mediatiedon perusteita lukiolaisille. Median lukiodiplomin perusopintojakso antaa hyvää tietoa kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle. Opetushallituksen tuottama verkkoaineisto.

Nuorisotiedotuskeskus Kompassi: Tiedonhaku & media
Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kokoama opassivusto tietotekniikasta ja uudesta mediasta.