Kuvataide

Kuvataiteen verkkoaineistojen tarkoituksena on tukea paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetuksen suunnittelua. Sivustolla avataan kuvataideopetuksen lähtökohtia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä tuetaan opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Löydät verkkoaineistosta vastauksia kuvataideopetuksen keskeisiin kysymyksiin kuten, mikä on kuvataiteen tehtävä oppilaan kasvussa, kehityksessä, yleissivistyksessä ja tulevaisuudessa tarvittavassa osaamisessa, tai miten oppilaan oma kuvailmaisu luo perustan oppimiselle ja kulttuuriselle osaamiselle.

Kokonaisvaltaisen taideoppimisen keskeisenä tehtävänä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Kuvataiteen kasvatus- ja opetustehtävä ankkuroidaan opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin opetuksen tavoitteisiin. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi lähestymistavat, keinot ja välineet voivat erota toisistaan. Keskeisenä pedagogisena lähtökohtana on, että oppilailla tulisi olla mahdollisuus kokeilla, harjoitella, käyttää ja soveltaa monipuolisia ilmaisukeinoja. Kuvataidekasvatuksella on myös merkittävä rooli opetuksen eheyttämisessä sekä laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä. Näihin haasteisiin löydät rakennusaineita tältä sivustolta.

Tutustu sivustoon avoimin mielin!

Ajankohtaista

Suomi 100 -logo

"Mielimaisemani” – Koululaisten valtakunnallinen kuvataidekilpailu 2017”

”Mielimaisemani”-kuvataidekilpailu kutsuu koululaiset mukaan! Kilpailu on osa Suomi 100 lasissa! Lasten ja nuorten suuri kulttuurikatselmus hanketta ja tavoitteena on edistää oppilaiden kuvallista ilmaisua ja lisätä kiinnostusta kuvataidetta kohtaan. Kilpailuaika on 1.2–31.3.2017.

Arkkitehtuurin löytölaatikko

Uusi arkkitehtuurikasvatuksen oppimissisältö

Arkkitehtuurin Löytölaatikko – Kasvattajan opas johdattaa yleistajuisesti arkkitehtuurikasvatukseen, esittelee teeman suhteessa uudistettuun opetussuunnitelmaan ja sisältää helppoja käytännön esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ja arkkitehtuurin tutkiskelemiseen. Aineisto sopii käytettäväksi erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi taiteen perusopetuksen toimipisteissä, kirjastoissa ja kouluissa tai esikouluissa.

Värinautit

Alakoululaisille väriä syksyn alkuun

Värinautit-taidekasvatusprojektissa on tuotettu pedagogista materiaalia alakouluikäisten lasten opetukseen.

Kiasma

Kiasma on julkaissut pedagogista materiaalia opetussuunnitelmien käyttöönottoon

Kiasma on tuottanut materiaalia, joilla tuetaan 1.8.2016 käyttöön otettavien esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoa. Nykytaideoppi-tehtäväpaketti tarjoaa päiväkodeille ja alakouluille lähestymistapoja ilmiölähtöiseen oppimiseen taiteen avulla sekä museon käyttämiseen oppimisympäristönä.

Arkkitehtuurikasvatusmateriaalia Alvar Aallon juhlavuoden kunniaksi

Alvarin maailma -verkkosivusto esittelee 15 keskeistä Aalto-kohdetta kotimaassa ja ulkomailla.

Näytä kaikki