Toinen aste

Liikuntaa opetetaan monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Suomalaisen liikuntakulttuurin perinteet otetaan huomioon valittaessa liikuntamuotoja. Liikunnan opetuksen tavoitteena on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Fyysisen kunnon harjoittamisen ja seurannan avulla opiskelijaa ohjataan ymmärtämään hyvän fyysisen kunnon merkitys jaksamiselle ja työkyvylle. Monipuolisella liikunnan opetuksella luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003: 205–208) Samansuuntaiset tavoitteet ohjaavat myös ammatillisen koulutuksen liikunnanopetuksen tavoitteita.

Maastohiihdon avulla voidaan oppia hyvän fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteita ja toimia omaa terveyttä ja hyvinvointia edistävästi.

 • Molempien hiihtotapojen tekniikoiden osaamisen syventäminen
 • Sopivien ja laadukkaiden välineiden merkityksen ja välinehuollon ymmärtäminen hiihtonautinnon syntymisessä
 • Maastohiihdon fyysisen rasittavuuden ja kuntoa kohottavan vaikutuksen toteaminen, esimerkiksi sykemittareita apuna käyttäen
 • Oman henkilökohtaisen liikuntaohjelman laatiminen, johon kuuluu maastohiihto ja suunnittelu.
 • Hiihtoretket ja vaellukset

Hiihtotunti tulisi sijoittaa koulupäivän päätteeksi, jos mahdollista. Tärkeää on luoda kiireetön ilmapiiri. Toteutettava kokonaisuus voisi hyvin olla kahden tunnin mittainen, jolloin olisi aikaa myös välineiden huoltamiseen ennen tuntia sekä palautumiseen ja huoltotoimenpiteisiin tunnin jälkeen.

Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opetusta voisi lisäksi toteuttaa esimerkiksi eri talviliikuntalajeja yhdistävällä valinnaisella kurssilla, jonka puitteissa toteutetaan muutaman päivän matka johonkin pohjoisen talviliikuntakeskukseen. Kurssi sisältäisi erityyppistä lumella liikkumista, ja eri lumiliikuntalajeista voisi hyvin hakea toisiaan yhdistäviä tekijöitä. Tämäntyyppisen kurssin toteutuminen vaatii paljon yhteisiä ponnisteluja ja myös varainhankintaa, mutta tuloksena voi parhaassa tapauksessa olla mieleenpainuvia talviliikuntakokemuksia.

TUNTIMALLI

Tavoite:

 • Välinehuollon harjoittelu
 • Hiihtotekniikoiden harjoittelu yksilöllisen tarpeen mukaan
 • Fyysisen kunnon (kestävyys) kehittäminen
 • Ilo ja virkistys

Kesto: 1–2 x 90 min
Sisältö:

 • Välineiden huoltaminen 30 min
 • Alkupeli tai -leikki (esim. suksiultimate) 15–20 min
 • Taitoklinikka 15–30 min
  • Kehitetään hiihtotaitoa kunkin oppilaan tarpeen mukaan
 • Hiihtolenkki 30–60 min (oman kehon tarkkailu esim. hengityksen ja sykkeen tarkkailun muodossa)
 • Henkilökohtainen huolto (esim. venyttely, saunominen yms.)