Perusopetuksen oppilaan arviointi

Perusopetuksen arviointiOppilaan arviointi askarruttaa monissa kouluissa. Näissä artikkeleissa käsitellään muun muassa arvioinnin eettistä ulottuvuutta, oppilaan arvioinnin muutoksia peruskoulun olemassaolon aikana sekä oppilaan arvioinnin vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden mukaisia linjauksia ja periaatteita.

Oppilaan arvioinnin lähtökohtia käsiteleviä artikkeleita

Arviointi – OPS2004

Vuoden 2014 opetussuunitelman perusteita avaavia arvioinnin tukimateriaaleja julkaistaan Edu.fissä syksyllä 2016. Oppiainekohtaiset päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit on jo julkaistu Edu.fissä oppiainekohtaisissa OPS2016 tukimateriaaleissa.