Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

På gång (EDU.fi)

På väg på BETT-mässan i London? Välkommen på Nordic@Bett 2017

Nu är anmälan öppen till nordiska gratisseminariet på BETT-mässan i London om hur man jobbar kring digital bildning och digital kompetens i våra länder. Seminariet arrangeras av Danmark, Finland, Norge och Sverige och går av stapeln torsdagen den 26:e januari kl. 13:00. Seminariespråket är engelska.

Slutprovet i muntlig kommunikation för läsåret 2016-2017

Årets prov har kommit ut och kan beställas från Utbildningsstyrelsen.

Sajten Malberts melodier - närmare 400 musikstycken för bruk i skolan

Målet med Malberts melodier är att erbjuda elever och lärare ett rikt utbud av gratis musik att använda i undervisningsrelaterade medieproduktioner, såsom t.ex. i podcastar, filmklipp eller i fotostorys. Sajten innehåller också material och tips för att skapa egen musik från halvfabrikat.

Kopiraittila skola - nytt digitalt läromedel kring upphovsrättsfrågor

Läromedlet riktar sig till den grundläggande utbildningen och är producerat av Kopiosto rf.

Modersmålsprovet i studentexamen förnyas

Hösten 2018 ordnas för första gången ett digitalt studentprov i modersmålet. Sektionen för modersmålet vid Studentexamensnämnden presenterar de allmänna riktlinjerna för provet.

Hur står det till med modersmålet i årskurs 9?

Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering

Anvisningarna för gymnasiediplomen år 2016-2017 är publicerade

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningarna för gymnasiediplomen i konst- och färdighetsämnen för läsår 2016-2017. Anvisningarna för diplomet i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, media, musik, dans och teaterkonst finns tillgängliga på Edu.fi.

LP2016 - stödmaterial för läroplansgrunderna i den grundläggande utbildningen

De nyaste stödmaterialen gäller läroämnena svenska som andrapråk och litteratur samt huslig ekonomi. Dessutom finns nu stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i alla läroämnen.

Nya modeller för genomförande av integrationsutbildningen

Utbildningsstyrelsen har tillsammans med arbets- och näringsministeriet beskrivit nya eventuella modeller för genomförandet av integrationsutbildningen för vuxna invandrare.

Nytt e-läromedel: Svamputflykt

e-Läromedlet Svamputflykt består av sex olika avsnitt med övningar i anknytning till svampplockning. Syftet med materialet är göra elever i årskurs 3-6 med svenska som andraspråk bekanta med våra svampar och med vår svampplockningskultur. e-Läromedlet är gratis och producerat av Utbildningsstyrelsen.