Tvåspråkighet

Majoriteten av världens befolkning är två- eller flerspråkig på något sätt. Ändå finns det en tendens att se flerspråkighet som något avvikande och till och med som något problematiskt – även om forskarna är eniga om att flerspråkighet i sig varken är positivt eller negativt.

På dessa sidor hittar du information om bland annat tvåspråkigheten i Finland och i den finlandssvenska skolan, om hur tvåspråkighet kan definieras och om tvåspråkiga individers språkinlärning och språkbruk. Materialet behandlar främst tvåspråkigheten hos barn och beskriver främst finländska förhållanden.

Största delen av innehållet är utarbetat år 2004. Uppdateringar som rör siffror och statistik har gjorts år 2016.