Modersmål och litteratur

Ärenden som gäller Modersmål och litteratur sköts av specialsakkunnig Jan Hellgren, tfn. 029 533 1063 e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Aktuellt: modersmål och litteratur i gymnasiet

Slutprovet i muntlig kommunikation för läsåret 2016-2017

Årets prov har kommit ut och kan beställas från Utbildningsstyrelsen.

Modersmålsprovet i studentexamen förnyas

Hösten 2018 ordnas för första gången ett digitalt studentprov i modersmålet. Sektionen för modersmålet vid Studentexamensnämnden presenterar de allmänna riktlinjerna för provet.

Hur står det till med modersmålet i årskurs 9?

Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering

Läroplansgrunder (oph.fi)

Lpg: gymnasiet 

Slutprovet i muntlig kommunikation 2016–2017

Slutprovet i muntlig kommunikation 2016–2017 har utkommit. Provet distribueras i år som en pdf-fil. Provet kan beställas av marknadsföringssekreterare Asta Pajari, tfn 029 533 1164,

Muntlig kommunikation

Gymnasiediplomtjänsten

Gymnasiediplomtjänsten innehåller elektroniska betyg för gymnasiediplomen i gymnasiets konst- och färdighetsämnen. Materialet är avgiftsfritt för gymnasierna.

>>