Provet i muntlig kommunikation

Läs om vilka delar provet består av

Intresset för att utveckla ett prov i muntlig kommunikation i det finländska gymnasiet vaknade i början av 1990-talet då de så kallade TALKO (tal- och kommunikations)-grupperna fick i uppdrag att utveckla muntliga prov i både svenska och finska som modersmål. Motivet var att utveckla området ”tala”, att ge undervisningen i muntlig framställning mer status, och att hitta ett instrument för utvärdering och undervisning.

I finskspråkiga skolor användes det s.k. riksomfattande provet i muntlig framställning för första gången i januari 2000, medan det på finlandssvenskt håll togs i bruk ett år senare, i januari 2001. Provet har utvecklats av Utbildningsstyrelsen i samarbete med Jyväskylä universitet och ca trettio finska modersmålslärare. Den svenska versionen har i vissa avseenden anpassats till de finlandssvenska språkförhållandena.

Så här går provet till

Det muntliga provet består av två delar; en gruppdiskussion och ett individuellt anförande. Förutom bedömare (och den som sköter inspelningen) behövs 1–2 assistenter för att hålla reda på tidtabellerna, dela ut uppgifterna och sköta övervakningen i det rum där deltagarna förbereder sig för gruppdiskussionen.

Målet med gruppdiskussionen är att eleverna i 15 minuters tid ska diskutera något på förhand bestämt ämne. I provet år 2004 kunde eleverna t.ex. diskutera hur barnen i Finland mår idag, hur fosterlandskärleken ser ut i dag eller om ondskan kan utrotas. Eleverna får förbereda sig i 15 minuter. Diskussionen förs utan publik, på plats finns endast två bedömare och en eller två personer som videobandar diskussionen för att göra det möjligt att senare granska bedömningen.

Det individuella anförandet skall förberedas. Anvisningarna bör därför delges deltagarna två veckor på förhand. Samtidigt ges också självutvärderingsblanketterna för bägge provdelarna och den blankett där deltagaren själv fyller i vilka källor som utnyttjats. Senast vid detta tillfälle bör bedömningskriterierna ges till deltagaren.

Deltagaren ska själv välja ämne för det individuella anförandet. Deltagaren kan välja mellan ett aktuellt ämne, ett ämne som ansluter sig till det för året valda temat eller ett ämne som ansluter sig till den studerandes specialintresse. Efter att ämnena för det individuella anförandet presenterats för deltagaren får läraren inte längre handleda deltagaren.

Anförandet bör vara 5–8 minuter långt. För de individuella anförandena behövs en publik, som kan bestå av t.ex. en grupp som studerar muntlig kommunikation eller av någon annan grupp studerande från skolan.Slutprovet i muntlig kommunikation 2017–2018

Slutprovet i muntlig kommunikation 2017-2018 har utkommit. Provet distribueras som en pdf-fil. Provet kostar 19,50 € och kan beställas via e-postadressen eller av marknadsföringssekreterare Asta Pajari, tfn 029 533 1164 (tisdag–torsdag).

Muntlig kommunikation