Kehittämishankkeet

Opetushallitus myöntää vuosittain valtionavustusta opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Määrärahalla on tarkoitus monipuolisesti edistää taiteen perusopetuksen tuloksellisuuteen ja laadulliseen kehittämiseen tarkoitettua toimintaa. Erityisenä kehittämiskohteena on taiteen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen.

Opetushallitus on tehnyt koonnit eri vuosina rahoitetuista kehittämishankkeista. Linkkien kautta löytyy myös toteutettujen hankkeiden loppuraportteja aikaisemmilta vuosilta.

Vuonna 2017 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2016 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2015 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2014 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2013 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2012 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2011 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2010 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2009 rahoitetut hankkeet (pdf)

Aikamme kamarimusiikin opetus (pdf)
Barokkimusiikin yhtyekurssit (pdf)
Ekologinen kädenjälki 2 (pdf)
Mestarityöpajat (pdf)
Taikatilukset (pdf)

TOMU – toiminnallinen ja musiikkilähtöinen musiikin perusteiden opetus (mupeope.fi)
Pienkanteleiden käytön elvyttäminen musiikkikasvatuksessa (kansanmusiikki.fi)