Valitse oikein – opas koulutyön tueksi

Arvoisa lukija

Edessäsi olevan julkaisun tarkoituksena on toimia oheismateriaalina kouluissa tapahtuvassa laillisuuskasvatuksessa. Aihe on hyvin laaja, joten julkaisuun on koulupoliisi rajannut peruskoulun 6-8 luokilla esille tulevia aiheita. Oppilaat ovat siinä iässä, että rikosoikeudellinen vastuu on ajankohtainen. Aiheissa käsitellään myös nuorille koulun piirissä olevia ilmiöitä, kuten kiusaamista.

Nuorten kanssa tulisi keskustella myös arvoista ja asenteista. Julkaisussa on siten asiaa myös nuorten vanhemmille, tapahtuuhan arvokasvatus suurimmalta osaltaan kodin piirissä. Julkaisun nimi -Valitse oikein - johdattaa meidät ajattelemaan jokapäiväisessä elämässä eteen tulevia valintatilanteita. Toistemme huomioimisella ja yhteisvastuullisuudella elämme turvallisessa yhteiskunnassa.

Esitän parhaimmat kiitokseni henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat olleet tekemässä tätä julkaisua.

Pauli Aaltonen
Rikospoliisien Eläkejärjestö r.y.

Kannattaa valita oikein

Nuorten tekemät rikokset eivät ole viime vuosina lisääntyneet. Nuorten suhtautuminen huumeisiin on selkeän kielteistä. Tästä huolimatta nuorten tekemiä rikoksia tapahtuu liikaa. Sen takia on tärkeää, että näistäkin asioista puhutaan koulumaailmassa tarpeeksi. Ei vaahtoamalla, vaan tosiasiatiedoilla. Tutkimukset osoittavat, että rikolliselle uralle joutuminen tapahtuu varsin aikaisessa ikävaiheessa. Toisaalta siihen voitaisiin nykyistä paremmin reagoida, jos niin haluttaisiin. Se edellyttää, että poikkeavaan aggressiiviseen käyttäytymiseen puututaan ajoissa. Tällainen käyttäytyminen voi olla esimerkiksi koulukiusaamista. Siihen on aina puututtava. Tehokkainta tällaisen käyttäytymisen estämiseksi olisi se, että muut koululaiset ja ikätoverit uskaltautuisivat kertomaan opettajille, terveydenhoitajille sekä vanhemmille silloin kun tällaista käyttäytymistä ilmenee.
Luonnollisesti opettajien on jo virkansakin puolesta puututtava häiriötekijöihin, mutta se ei vielä riitä, tarvitaan kaveripuuttumista.

On todistettu, että jos tämänkaltaisiin aggressiivisiin käyttäytymisiin ei puututtaisi, on jatkossa herkemmin mahdollista mm. ajautua rikolliselle polulle. Jokaisella on luonnollisesti oikeus valita mihin lähtee mukaan, mutta huonoissa olosuhteissa vääriin porukoihin joutuminen vaikeuttaa oikean valinnan tekemistä yksin. Tarvitaan ystäviä ja muita henkilöitä, jotka puuttuvat asiaan riittävän ajoissa. Kouluaika, erityisesti ala-aste ja vielä yläastekin ovat ihmisen kehityksessä ratkaisevaa aikaa. Jos näinä ajankohtina valitsee väärin, sen korjaaminen myöhemmin on vaikeaa. Siksi toivon, että jokainen miettii omalta osaltaan mitä tulevaisuudeltaan haluaa. Väärät valinnat nuorena vaikeuttavat monin tavoin elämää vanhempana.

Mikko Paatero
poliisiylijohtaja

Teksti ja kuvat: Rikospoliisien Eläkejärjestö r.y.

Lisää aiheesta

Valitse oikein - opas koulutyön tueksi (pdf)
Koko materiaali yhtenä tiedostona