Arvokasvatus

Arvokasvatus on arvojen sisäistämistä elämän rikkaudeksi ja voimanlähteeksi. Arvot muodostavat myös omaa maailmankatsomusta.

Koti ja koulu ovat perinteisesti arvokasvatuksen tyyssijoja, jossa kodin arvopiirillä on kuitenkin usein vahvin vaikutus kasvavan arvomaailman muodostumisessa. Yksilön rakentumisessa oman lisänsä tähän antavat kirkko, ystävät, erilaiset harrastusyhteisöt ja muut oheiskasvattajat. Aikaamme leimaa nykyisin mm. nopeus ja pirstoutuneisuus. Yhä merkittävämmäksi yksilön rakentumisessa on noussut mukaan musiikki, media, mainokset, muoti ja elämyshakuisuus.

Asiasta voi käydä myös erillistä arvokeskustelua. Onhan inhimillinen elämä syvimmiltään arvojen varaan rakentamista. Toiminnoissaan ihminen arvoja toteuttavana olentona pyrkii tietoisesti tai tiedostamattomasti tekemään arvovalintoja. Ihmisyhteisöissä tapahtuva taistelukin on arvojen välistä kamppailua. Ihminen sisäistää itselleen arvojen järjestyksen. Täysivoimainen omistautuminen arvojen sisäistämiseen edellyttää uskoa arvojen ehdottomuuteen.

Länsimaiden perikatoajatuksilla on syöty ihmisten elämänuskoa. Eikö aikamme ihminen ihmettele mitään, eikö usko mihinkään? Onko kysymys vain väkevämmän oikeudesta? Sivistys ei ole pystynyt estämän kulttuurejamme sortumasta aika ajoin sotiin ja muihin kauheuksiin. Pessimismin sijasta meidän tulisi kuitenkin herätä taisteluun hyvien arvojen puolesta jo elämän mielekkyydenkin kannalta. Vain arvojen ehtymättömistä lähteistä voidaan löytää tuhon voimille elämää luova vastavoima.

Moniarvoisessa yhteiskunnassa niin ihmiskunta kuin ihminen yksilönäkin vailla arvopohjaa on kuin laiva vailla merikarttaa ja kompassia ajelehtien ajan tuulien ja virtojen vietävänä ja heiteltävänä. Sisäistynyt arvotodellisuus on siiville nostava voima, joka kannattelee meitä läpi elämän ja elämän mielekkyyden kannalta meidän tulee omata arvousko ja siihen kytkeytyviä päämääriä, joiden puolesta olemme valmiita omistautumaan elämäntyöllemme.

Kuuluuko sinun elämääsi henkisiä ja kulttuuriarvoja vai painottuvatko ne välinearvoihin? Koostuuko ihmiskuvasi fyysisistä, psyykkisistä ja henkisistä ulottuvuuksista? Onko ihminen vain ”alaston apina” vai kulttuuriolento? Kulttuuriin kuuluu tieteet, taiteet, uskonto ja etiikka. Mikä on sinun arvotajusi herkkyys omassa kehitysvaiheessasi tällä hetkellä? Elähdyttääkö Ranskan vallankumouksen synnyttämät vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus? Kristinuskossa puolestaan lähimmäisenrakkaus nousi ylimmän arvon asemaan.

Entä totuus? Voidaanko se ottaa mukaan arvojen pohdiskeluun ja mikä on totuus? Vai omistaudutko esteettisten arvojen luomiseen ja mikä on eettisten arvojen asema elämäsi sisällössä? Eettisyyden voima toteutuu ihmissuhteissa. Täyttyvätkö sinun elämäsi haaveet taloudellisista arvoista? Tyydytkö vain pintaliitoelämään? Löytyykö onni nuoruudesta ja kauneudesta yhdistettynä yhä enemmän elämyksiin ja nautintoihin?

Kun mietit omakohtaista arvopyramidiasi, niin mitkähän arvot nostat kymmenen kärjessä oleviksi?
1.
2.
3.
jne.

Arvopohjan kartoituksena yhtenä esimerkkinä arvopyramidin arvohyvyyksistä voisi olla esim. Ihmisyys, elämänoikeus, kasvamis- ja oppimisoikeus, vapaus, identtisyys, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, saastumaton luonto, esteettisyys.

Vai mahtuuko arvopyramidiisi oman identiteetin kasvuhaasteet persoonallisuuspiirteiden kehittämisessä? Esimerkkejä luonteenkasvatuksen tavoitteiksi: rehellisyys, vastuuntunto, tahdikkuus, oikeamielisyys, palvelumielisyys, toisen katsomuksen kunnioitus, heikompien auttamistahto, suojelevuus elämää ja luontoa kohtaan, yritteliäisyys, arvoherkkyys.

Arvojen kaltaisiksi hyveiksi on lueteltu: rehellisyys, oikeamielisyys, totuudellisuus, mielentyyneys ja viisaus.

Apostoli Paavalin lista on puolestaan: rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä ja hyvyys.

Kysymyksiä

  1. Mikä mielestänne murentaa luottamusta arvojen ehdottomuuteen?
  2. Mitä haittaa on arvojen luottamuksen menettämisestä?
  3. Mistä voimme löytää tuhon voimille elämää luovan vastavoiman?
  4. Mitä mieltä olet ajatuksesta, että kaikki olisi vain turhuuksien turhuutta?
  5. Miten voisit/voisimme edistää yhteisvastuuta maapallosta?
Teksti ja kuvat: Rikospoliisien Eläkejärjestö r.y.