Laiton uhkaus

Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  • rikosilmoitus
  • esitutkinta
  • käräjäoikeus
  • Voi tapahtua myös sähköpostin kautta, tekstiviestinä, kirjeellä!
  • Kohde määrittää kokeeko uhkauksena
  • Jos sanojan mielestä vain ”läppää” uhri kokeekin sen uhkauksena!

Perätön vaarailmoitus

Joka tekee pommista, tulipalosta, merihädästä, suuronnettomuudesta tai muusta vastaavasta hädästä tai vaarasta perättömän ilmoituksen, joka on omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka pakokauhua, on tuomittava perättömästä
vaarailmoituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

  • Laittomia uhkauksia ja perättömiä vaarailmoituksia on v. 2008 ollut n. 300 ilkivaltaista ilmoitusta Kauhajoen tragedian jälkeen, joissa ovat olleet kohteina eri koulut ja oppilaitokset.
  • ”Läppänä” koulun WC -tilan oveen rustattu ”pommiuhkaus” on tekona oikea rikos!

Pakottaminen

Joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pakottamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Teksti ja kuvat: Rikospoliisien Eläkejärjestö r.y.