Ikä, oikeudet ja velvollisuudet

Tärkeät ikävuodet 0-17

Jokainen on lain mukaan ikään katsomatta turvattu hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta.

0-vuotiaana

Suomen kansalaisuus syntymän perusteella

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos

 1. äiti on Suomen kansalainen,
 2. isä on Suomen kansalainen; ja
  1. avioliitossa lapsen äidin kanssa; tai
  2. lapsi syntyy Suomessa ja miehen isyys lapseen vahvistetaan
 3. isä on kuollut, mutta oli kuollessaan Suomen kansalainen; ja
  1. avioliitossa lapsen äidin kanssa; tai
  2. lapsi syntyy Suomessa ja miehen isyys lapseen vahvistetaan; tai
 4. lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään vieraan valtion kansalaisuutta, eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada minkään vieraan valtion kansalaisuutta. Suomessa syntyvä lapsi saa syntymänsä perusteella Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmilla on Suomessa pakolaisen asema tai jos heille muutoin on annettu suojelua kansalaisuusvaltionsa viranomaisia vastaan. Lisäksi edellytetään, että lapsi ei saa kummankaan vanhempansa kansalaisuutta muutoin kuin rekisteröimällä lapsen syntymä vanhemman kansalaisuusvaltion viranomaisissa tai muualla tämän valtion viranomaisen myötävaikutusta edellyttävällä tavalla. Jos edellä tarkoitettua suojelua on annettu vain toiselle vanhemmista, edellytetään myös, että lapsi ei saa syntyessään eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada toisen vanhempansa kansalaisuutta.

Äidillä tai huoltajalla on oikeus lapsilisään

Ottolapsi

Ulkomaalainen alle 12-vuotias lapsi, joka on otettu ottolapseksi ja jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen, saa Suomen kansalaisuuden lapseksi ottamisen perusteella siitä ajankohdasta lukien, jolloin lapseksi ottaminen Suomessa pätevä.

7-vuotiaana

 • Oppivelvollisuus alkaa.

12-vuotiaana

 • Oikeus tulla kuulluksi huoltajuusasiassa.
 • Polkupyörällä ajettaessa käytettävä pyörätietä tai sen puuttuessa ajotietä.

15-vuotiaana

 • Rikosoikeudellinen vastuu alkaa.
 • Saa hallita omalla työllään hankkimaansa omaisuutta.
 • Mopon kuljettaminen on sallittua.
 • Oikeus tehdä ja purkaa työsopimus.
 • Oikeus holhoojan suostumuksella yksin erota uskontokunnasta tai liittyä siihen.
 • Oikeus T-ajokortin suoritettuaan traktorin, työkoneiden ja moottorikelkan kuljettamiseen.

16-vuotiaana

 • Oikeus kansaneläkkeeseen alkaa (perusteena lähinnä pysyvä työkyvyttömyys).
 • Oikeus A1-luokan ajokortin suoritettuaan kuljettaa enintään 125 cm3:n moottoripyörää, jonka teho enintään 11 kW, sekä invalidiajoneuvoa niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen.

17-vuotiaana

 • Lapsilisän maksaminen äidille/huoltajalle päättyy.
 • Työtön voi saada työttömyyskassasta avustusta.
 • Asevelvollisuus alkaa pojalla sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 18 vuotta.

Tärkeää on myös muistaa

 • Vahingonkorvausvelvollisuudella ei ole alaikärajaa.
 • Jos alle 15-vuotias on rikoksen asianomistajana, asia on silloin virallisen syytteen alainen.
Teksti ja kuvat: Rikospoliisien Eläkejärjestö r.y.