Teräaseet

Kielletyt esineet ja aineet

Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito. Seuraavien, toisen vakavaan vahingoittamiseen tarkoitettujen tai siihen soveltuvien esineiden tai aineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty:

 1. teräaseet, rikotut lasiesineet ja muut näihin rinnastettavat viiltämiseen tai pistämiseen soveltuvat esineet.
 2. patukat, ketjut, jouset, vaijerit, kaapelit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat lyömiseen soveltuvat esineet.
 3. tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen soveltuvat esineet.
 4. syövyttävät sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen taikka lamauttamiseen soveltuvat aineet.
 5. ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumiseen soveltuvat esineet
 6. terveydelle vaaralliset laserosoittimet. 

Ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske esineitä tai aineita, joiden hallussapito on työtehtävän tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi tarpeen. Ampuma-aseiden ja räjähteiden hallussapidosta säädetään ampuma-aselaissa (1/1998), räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/1953) ja räjähdeasetuksessa (473/1993).

Takavarikointi & menettäminen

 • päiväsakkoa 6-25 kpl
 • rikesakko 35 euroa

Vaaralliset esineet

Nyrkkirautojen, stilettien ja heittotähtien sekä muuksi esineeksi naamioitujen teräaseiden samoin kuin sähkölamauttimien ja -patukoiden, jousipatukoiden sekä tarkkuussinkojen ja -linkojen valmistus, maahantuonti, kauppa sekä hallussapito yleisellä paikalla ja yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa on kielletty, jollei 2 tai 3 momentissa taikka 12 §:ssä muuta säädetä.

 • sakko - 1 vuosi vankeutta
 • rikosilmoitus
 • esitutkinta
 • käräjäoikeus
 • takavarikointi ja menettäminen

Aserikoksista

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle (11.5.2007/531) Joka järjestyslain 11 §:n vastaisesti myy tai muuten pysyvästi luovuttaa alle 18-vuotiaalle ilma-aseen, jousitoimisen aseen tai harppuunan, on tuomittava toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

! Jos tulee erimielisyyttä teräaseen poisotosta, koulu voi aina pyytää poliisin paikalle!

Kysymyksiä

Huoltajan vastuu!

 1. Saako itsensä puolustamiseen varautua teräaseilla tai muilla välineillä?
 2. Saako monitoimilinkkaria pitää mukana yleisillä paikoilla ja koulussa?
 3. Onko terän pituudella merkitystä hallussapidon laillisuudessa?
Teksti ja kuvat: Rikospoliisien Eläkejärjestö r.y.