Opettajan oppaita muihin materiaaleihin

Tunteesta tunteeseen – Ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin

Tunnetaitojen oppimateriaali kasvatukseen ja erityiskasvatukseen.

Tunteesta tunteeseen - opettajan materiaali

Ihmiseltä ihmiselle

Ihmiseltä ihmiselle -oppimateriaali ohjaa harjoittelemaan sosiaalisia taitoja.

Nuorten on omat harjoitukset löytyvät verkosta, mutta kaikkien harjoitusten taustatieto löytyy Ihmiseltä ihmiselle -oppikirjasta.

Ihmiseltä ihmiselle - nuorten harjoitukset

Matikkaa, ole hyvä!

Matematiikkaa eriyttävään ammatilliseen opetukseen catering-alalle.

Tehtävien vastaukset (pdf)

Kulttuurit tutuksi

Kirja on tarkoitettu nuorelle ja aikuiselle maahanmuuttajalle, joka on kiinnostunut suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista. Kirja sisältää paljon tekstin ymmärtämiseen ja puhumisen harjoittamiseen liittyviä tehtäviä, joten se soveltuu myös suomen kielen opetuksen tukimateriaaliksi.

Oppikirjaan liittyvässä verkkomateriaalissa on tutustumis- ja lämmittelyleikkejä, mielikuvaharjoituksia sekä toiminnallisia harjoituksia tehtävineen.

Kulttuurit tutuksi – opettajan materiaali