Hyvinvointi, turvallisuus ja liikenne

Hyvinvointi, turvallisuus ja liikenne - aihekokonaisuudella pyritään lisäämään tietoa hyvinvointia ja turvallisuutta lisäävistä asioista ja toisaalta kertomaan myös esimerkiksi liikenteeseen liittyvistä riskeistä.

Turvanetti- materiaalissa tarkastellaan aihepiiriä yksilön, yhteiskunnan ja koulun näkökulmasta. Materiaalissa kerrotaan esimerkiksi miten toimia vaaratilanteessa ja kuinka itse voi osallistua turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Ajankohtaista

Turvataitoja nuorille - opas sukupuolisen häirinnän ja väkivallan ehkäisyyn on julkaistu

Opas on suunnattu opettajille, terveydenhoitajille, kuraattoreille ja muille nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Oppaaseen on koottu tietoa aikuisille ja vuorovaikutteisia harjoituksia tehtäväksi yhdessä nuorten kanssa.