Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltoon kuuluu oppilaiden ja opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Oppilas-ja opiskelijahuoltoon liittyviä hankkeita sekä kehittämistoimintaa:

Oppilas- ja opiskelijahuollon laadun ja palvelurakenteen kehittäminen (OPH.fi)
Kehittämistoiminnan tavoitteena on parantaa oppilashuollon palvelujen saatavuutta (esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus) 

Koulurauha
Valtakunnallinen koulurauhan julistaminen on vuosittainen Opetushallituksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja poliisin toteuttama tapahtuma, jossa tiedotetaan kunkin vuoden kouluyhteistyöhön liittyvistä teemoista, toiminnasta ja uudesta materiaalista sekä kannustetaan kouluja koko lukuvuoden ajan kestävään toimintaan turvallisen koulun puolesta.