Erilaiset ongelma- ja kriisitilanteet

Opetussuunnitelman perusteet velvoittavat koulut ja oppilaitokset määrittelemään osana opetussuunnitelmaa toimenpiteet ja työn- ja vastuunjaon erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi.

Erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden hallintaa helpottavat etukäteen sovitut toimintamallit. On tärkeää, että jokainen kouluyhteisön jäsen tietää, miten toimia ja mistä saa apua, koska kuka tahansa voi kohdata tilanteen ensimmäisenä. Kouluissa ja oppilaitoksissa kohdataan monenlaisia odottamattomia kriisitilanteita kuten kuolemantapaukset, onnettomuudet tai väkivalta. On myös asioita, jotka voivat vähitellen kehittyä koko kouluyhteisön kriisiksi, ellei niihin puututa ajoissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi koulukiusaaminen, mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö.