Ehdotus kriisisuunnitelman rungoksi

Kunnan opetusvirasto voi tukea koulujen kriisivalmiutta laatimalla oppaan tai ohjeistuksen kriisitilanteita varten. Tämän lisäksi jokaisen koulun ja oppilaitoksen tulee laatia suunnitelma, joka
perustuu sen omille tarpeille ja voimavaroille. Seuraavassa on viitteellinen kriisisuunnitelman runko. Koulujen, oppilaitosten ja muiden yhteisöjen kriisisuunnitelmia löytyy Internetistä. Kriisisuunnitelmaa ei kuitenkaan kannata kopioida, sillä kriisivalmiuden kehittämisessä yhtä tärkeää kuin paperin laatiminen on asioiden yhteinen pohdinta. 

1.   Tärkeät puhelinnumerot

 – yleinen hätänumero, poliisi, myrkytyskeskus, hälytyskeskus, taksi
 – ambulanssi, terveyskeskus, sairaala, lastensuojelupäivystys
 – koulun tai oppilaitoksen kriisiryhmän jäsenet

2.    Hätäensiapuohjeet

 – ensiapuohjeet onnettomuustilanteissa
 – koulun tai oppilaitoksen pohjakaava, poistumistiet, puhelimien paikat

3.   Toimintamalleja äkillisissä kriisitilanteissa
       (sisältävät välittömät toimintaohjeet, surun käsittelyyn liittyvät rituaalit ja muut tukitoimet)

 – oppilaan kuolema
 – opettajan tai työntekijän kuolema
 – itsemurha
 – vakava väkivalta tai sen uhka
 – onnettomuus tai tapaturma
 – tulipalo, säteilyuhka
 – pommiuhka
 – muut mahdolliset tilanteet

4.    Kriisien ehkäisy ja selviytymisen tukeminen

 – masennus
 – itsemurhavaara
 – psykoottinen käyttäytyminen
 – päihteiden väärinkäyttö
 – koulukiusaaminen ja -väkivalta
 – perheessä tapahtuva väkivalta
 – työntekijä tarvitsee apua
 – koulun elämäntaitoja rakentava työ

5.   Tiedottaminen kriisitilanteissa

 – tiedotusvastaava (rehtori)
 – tiedottaminen työntekijöille ja oppilaille tai opiskelijoille
 – tiedottaminen koteihin
 – ohjeet median kanssa toimimiseen

6.   Taustatietoa kriiseistä ja henkisestä tuesta

 – kriisin ja trauman määritelmät
 – traumaattisen kriisin vaiheet ja siitä toipuminen
 – välittömät tukitoimet
 – myöhempi tuen tarve   

7.   Toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi

 – kriisisuunnitelman päivittäminen
 – uusien työntekijöiden perehdyttäminen
 – vuosittainen tiedotus työyhteisölle ja kodeille    
 – koulutustilaisuudet
 – kirjallisuusluettelo

8.    Tiedotuskirjemalleja kodeille 

 – eri tilanteisiin soveltuvia kirjepohjia


Kouluterveydenhuolto 2002 -oppaasta löytyy toimintamalleja mm. koulussa tai perheessä tapahtuvan väkivallan, seksuaalisen riiston ja häirinnän kohtaamiseen. Kirja käsittelee laajasti koulun toimintaa ja soveltuu siksi käsikirjaksi myös opetushenkilöstölle.Kirjaa voi tilata THL:n verkkokirjakaupasta.

Rikosilmoituksen tekemisestä ja rikostutkinnasta saa lisätietoa poliisin nettisivuilta.

Teksti: Marie Rautava