Mielenterveys

Hyvän mielen koulu - Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi (pdf, Suomen Mielenterveysseura)
Verkosta löytyvä opas on tarkoitettu tukemaan opettajaa hänen työssään lasten ja nuorten parissa. Oppaaseen on koottu mielenterveyteen liittyvää ajankohtaista tietoa, näkökulmia, ajatuksia ja kysymyksiä. Kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi opettajien kannattaa hyödyntää jo toteutuneiden hankkeiden tuloksia ja kokemuksia. Tämä opas on samalla valtakunnallisen Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi -hankkeen loppuraportti.

Miten autan oppilasta opettajan keinoin (pdf, Suomen Mielenterveysseura)
Tämä opas on kirjoitettu nimenomaan koulussa toimivien ammattilaisten käyttöön. Sen tavoitteeon tukea opettajaa työssään, antaa tietoa lasten ja nuorten psyykkisistä oireista, kannustaa opettajaa luottamaan omaan kykyynsä tunnistaa mahdollisia oppilaissa ilmeneviä oireita sekä rohkaista kääntymään auttavien tahojen puoleen lapsen ja nuoren parhaaksi.

Terve itsetunto -projektin tavoitteena oli oppilaan tervettä itsetuntoa tukevien toimintakäytäntöjen kehittäminen ja levittäminen peruskouluissa sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Tavoitteena oli myös koulun toimintakulttuurin kehittäminen yhteisölliseksi, yksilölliset edellytykset huomioon ottavaksi ja syrjäytymistä ehkäiseväksi oppimisympäristöksi.
Terve itsetunto-projektin 1998-2001 loppuraportin I jälkimmäinen osa (s. 13 - 23) on Christina Salmivallin koulukiusaamisen ehkäisyä koskeva artikkeliToimiva malli kiusaamisen vähentämiseen.

Suomen Mielenterveysseura: edistää mielenterveyttä ja toimii mielenterveyskysymyksissä asiantuntijana valtakunnallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Mieli.info -osiossa on luotettavaa tietoa mielenterveydestä, keinoja ja tapoja mielenterveyden ylläpitoon ja elämäntaitojen kehittämiseen sekä kerrotaan, mistä voi hakea apua erilaisiin ongelmatilanteisiin.

Nuorten depressio - Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille (pdf)
Oppaan tarkoitus on tarjota nuorten kanssa työskenteleville aikuisille tietoa nuorten masennuksesta, helpottaa hoitoa vaativan
psyykkisen oireilun tunnistamista ja seulomista sekä tarjota käytännönläheistä tietoa masennuksen hoidosta.
Kansanterveyslaitos 2007.

Nuorten itsetuhokäyttäytymisen tunnistaminen ja arviointi – Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille (pdf)
Tämä on opas on tarkoitettu työvälineeksi nuorten kanssa kouluissa ja terveydenhuollossa työskenteleville aikuisille itsetuhokäyttäytymisen arvioinnin ja hoitoon ohjaamisen tueksi.
Kansanterveyslaitos 2007.

Tutustu myös hyvinvointi-osioon.