Kirjallisuutta

Kaltiala-Heino, Riitta – Poutanen, Pauli – Kilkku, Nina – Rimpelä, Matti 2003. Runsaiden koulupoissaolojen yhteys mielenterveyden ongelmiin yläasteikäisillä nuorilla. Suomen Lääkärilehti 58(14), 1677–1683.

Konu, Anne – Gråsten-Salonen, Hanna 2004. Koulumiete-projekti – koululaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Pirkanmaalla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 8/2004. Tampereen Yliopistopaino Oy.

Linnakangas, Ritva – Suikkanen, Asko 2004. Varhainen puuttuminen. Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:7. Helsinki.

Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2004. Lääninhallitusten suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. Sisäasiainministeriön julkaisut 19/2005.

Reiterä-Paajanen, Ulla 2001. Koulun lähivastuu. Kouluetnografinen tapaustutkimus kolmella helsinkiläisellä yläasteella (1977–2000) koulukohtaisen lähivastuun kehittymisestä syrjäytymisen ehkäisemiseksi yläasteella. Helsingin opetusviraston julkaisusarja A 5: 2001.

Suikkanen, Asko – Martti, Sirpa – Linnakangas, Ritva (2004) Homma hanskaan. Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:5. Helsinki.

Hanna Gråsten-Salonen, vastaava koulukuraattori